Logo Rehamax Monika Korfanty

DOFINANSOWANIA


Procedura związana z dofinasowaniem szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych :

1.Zgłoś się do Instytucji finansującej, która obsługuje Twój region i sprawdź czy uzyskasz dofinansowanie. Lista oeratorów dostępna poniżej.

2.Wybierz z naszej oferty szkolenie dopasowane do swoich potrzeb.

 1. Dokonaj rezerwacji wypełniając formularz zgłoszeniowy na szkolenie na stronie www.rehamax.com.pl oraz dokonaj zapisu na usługę w Bazie Usług Rozwojowych na naszym profilu (pamiętaj o szczegółowym wypełnieniu formularza, szczególnie o ID Wsparcia).
 1. Skontaktuj sie z nami w celu ustalenia sposobu i terminu płatności za szkolenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Twojej umowie z Bazą Usług Rozwojowych.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

 • Baza Usług Rozwojowych
  BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępna pod adresem  uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 • Usługa rozwojowa
   To szkolenia, kursy.
 • Beneficjenci BUR
  Baza jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast usługi dofinansowane z EFS będą dostępne tylko dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem  een.org.pl

Dofinansowanie mogą uzyskać tylko samozatrudnieni lub pracownicy zatrudnionieni na umowę o pracę.

OPERATORZY

wielkopolskie

WARP

kujawsko-pomorskie

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

warmińsko-mazurskie

RPO warmińsko-mazurskie

dolnośląskie

ARR „ARLEG”

śląskie

Centrum Usług Rozwojowych

zachodniopomorskie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

podlaskie

Przedsiębiorcy – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

lubuskie

Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

opolskie

Fundacja Rozwoju Śląska
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

małopolskie

MARR S.A

świętokrzyskie

Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

łódzkie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
HRP
ŁORKK
Bełchatowsko Kleszczowski Park

lubelskie

RPO Lubelskie

podkarpackie

Podkarpacka Izba Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski,

Stalowowolska Strefa Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – dla przedsiębiorców z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Rehamax logo
EBTA European    Rehalab Adacemy    McKenzie    Polskie Towarzystwo Fizjoterapii    International PNF Asso    Habys. Stoły do masażu, sprzęt.