Logo Rehamax Monika Korfanty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Pola oznaczone * są wymagane.

Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz numer konta bankowego na który należy wpłacić opłatę za kurs. Kolejność wpłat decyduje o uczestnictwie w kursie.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności i do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.