Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kurs umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

do góry

Miejsca i terminy szkoleń

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I : 18-22 czerwca 2018
część II : 9-13 lipca 2018
INSTRUKTOR: Damian Kapturski, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100,00 zł brutto


PNF RZESZÓW

TERMIN
część I: 13-17 czerwiec 2018
część II: 6-10 sierpień 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000 zł brutto

część I: 1-5 październik 2018
część II: 4-8 listopad 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000 zł brutto

PNF POZNAŃ

TERMIN
część I: 3-7 września 2018
część II: 22-26 września 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100 zł brutto

PNF OLSZTYN

WKRÓTCE NOWY TERMIN

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.