Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kurs umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

do góry

Miejsca i terminy szkoleń w roku 2019

PNF RZESZÓW

TERMIN

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I: 4-8 grudzień 2019
część II: 13-17 styczeń 2020
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100 zł brutto

PNF KRYNICA

TERMIN
część I: 27 listopad-1 grudzień 2019
część II: 18-22 grudzień 2019
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200 zł brutto

Miejsca i terminy szkoleń w roku 2020

PNF RZESZÓW

TERMIN
część I: 25-29 marzec 2020
część II: 6-10 maj 2020
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200 zł brutto

TERMIN
część I: 27 czerwiec-1 lipiec 2020
część II: 29 lipiec-2 sierpień 2020
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructorr
CENA: 3 200 zł brutto

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I: 30 wrzesień-4 październik 2020
część II: 27-31 październik 2020
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200 zł brutto

TERMIN
część I: 21-25 kwietnia 2020
część II: 18-22 maja 2020
INSTRUKTOR: Damian Kapturski, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200 zł brutto

PNF KRYNICA

TERMIN
część I: 18-22 lipiec 2020
część II: 19-23 sierpień 2020
INSTRUKTOR: Fred Smedes, IPNFA Advanced Instructor
CENA: 3 200 zł brutto
Kurs prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.