Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kurs umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

do góry

Miejsca i terminy szkoleń

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I : 18-22 czerwca 2018
część II : 9-13 lipca 2018
INSTRUKTOR: Damian Kapturski, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100,00 zł brutto


PNF RZESZÓW

TERMIN
część I: 16-20 kwietnia 2018
część II: 14-18 maja 2018
INSTRUKTOR: Damian Kapturski, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000 zł brutto

część I: 13-17 czerwiec 2018
część II: 6-10 sierpień 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000 zł brutto

część I: 1-5 październik 2018
część II: 4-8 listopad 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000 zł brutto

PNF POZNAŃ

TERMIN
część I: 3-7 września 2018
część II: 22-26 września 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100 zł brutto

PNF OLSZTYN

TERMIN
część I: 22-26 maja 2018
część II: 18-22 czerwca 2018
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 100,00 zł brutto

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.