Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kurs umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

do góry

Miejsca i terminy szkoleń

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I : 24-28 października 2016
część II : 05-09 grudnia 2016
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 2 950,00 zł brutto


PNF RZESZÓW

TERMIN
część I : 7-11 października 2016
część II : 11-15 listopada 2016
INSTRUKTOR: Savvas Mavromoustakos, Advanced Instructor
CENA: 3 000,00 zł brutto

PNF POZNAŃ

TERMIN
część I : 12-16 września 2016
część II : 10–14 października 2016
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 2 950,00 zł brutto

PNF KRYNICA-ZDRÓJ

TERMIN
część I : 19-23 września 2016
część II : 24–28 października 2016
INSTRUKTOR: Damian Kapturski, IPNFA Basic Instructor
CENA: 2 900,00 zł brutto

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.