Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kurs umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

do góry

Miejsca i terminy szkoleń w 2015 roku

PNF BIAŁYSTOK

TERMIN
część I : 21-25 marca 2015
część II : 17-21 kwietnia 2015
INSTRUKTOR: avvas Mavromoustakos, IPNFA Advanced Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

TERMIN
część I : 21-25 września 2015
część II : 07-11 grudnia 2015
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

PNF RZESZÓW

TERMIN
część I : 09-13 marca 2015
część II : 16-20 kwietnia 2015
INSTRUKTOR: Cornelia Schmitt-Baerend, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000,00 zł brutto

TERMIN
część I : 11-15 maja 2015
część II : 15-19 czerwca 2015
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000,00 zł brutto

TERMIN
część I : 24-28 lipca 2015
część II : 9-13 października 2015
INSTRUKTOR: Sakis Adamidis, IPNFA Advanced Instructor
CENA: 3 000,00 zł brutto

TERMIN
część I : 16-20 listopada 2015
część II : 11-15 stycznia 2016
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 000,00 zł brutto

 

PNF POZNAŃ

TERMIN
część I : 19-23 stycznia 2015
część II : 02-06 marca 2015
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

TERMIN
część I : 04-08 marca 2015
część II : 15-19 maja 2015
INSTRUKTOR: Sakis Adamidis, IPNFA Advanced Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

TERMIN
część I : 08-12 czerwca 2015
część II : 02-06 września 2015
INSTRUKTOR: Cornelia Schmitt-Baerend, IPNFA basic Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

TERMIN
część I : 24-28 sierpnia 2015
część II : 28 września – 02 października 2015
INSTRUKTOR: Monika Piwnicka, IPNFA Basic Instructor
CENA: 3 200,00 zł brutto

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.