Logo Rehamax Monika Korfanty

PNF kurs rozwijający - (PNF Advanced course)

Metoda McKenziego, rehabilitacjaKurs PNF Advanced certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs rozwijający PNF trwa 5 dni i obejmuje 50 godzin lekcyjnych .Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.

Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF zgodne z założeniami IPNFA - International PNF Association.

Kurs ten kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym w języku polskim. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF".

Wymagania kwalifikacyjne:
·     Ukończony kurs podstawowy PNF
·     Minimum pół-roczna przerwa od ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

do góry

Miejsca i terminy szkoleń

RZESZÓW

TERMIN:
2-6 listopad 2019
INSTRUKTOR: Sakis Adamidis, IPNFA Advanced Instructor
CENA: 2 100 zł brutto


 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.