Logo Rehamax Monika Korfanty

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I kursu SI
oraz Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II kursu SI


Metoda McKenziego, rehabilitacjaFizjoterapeuci, Terapeuci zajęciowi, Psycholodzy, Pedagodzy specjalni, Logopedzi.

Cel: Zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty terapeuty SI.

TERMIN:

TERMINY SZKOLEŃ W ROKU 2019:

Grupa D/2019
01-04.10.2019 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
11-19.01.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I
23-29.03.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II

INSTRUKTORZY: dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy
CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty
BRAK WOLNYCH MIEJSC !

TERMINY SZKOLEŃ W ROKU 2020:
Grupa A/2020
07-10.03.2020 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
18-26.04.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I
08-14.06.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II

INSTRUKTORZY: dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy
CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty

Grupa B/2020
12-15.05.2020 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
05-13.09.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I
16-22.11.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II

INSTRUKTORZY: dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy
CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty

Grupa C/2020
28.05-31.05.2020 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
27.07-03.08.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I
27.11-04.12.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II

INSTRUKTORZY: dr Dimitrios Mylonadis, dr Maria Borkowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy
CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty

Kurs Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej są kursami akredytowanymi przez Kuratorium Oświaty. Uprawniają do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.

Program kursu Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I SI
1. Twórca teorii integracji sensorycznej
2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - metodologia
3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej
4. Główne założenia integracji sensorycznej
5. Model kanału sensorycznego
6. Diagnoza i opracowanie wyników /ogólne założenia/
7. Typy zaburzeń integracji sensorycznej
8. Budowa i działanie układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków integracji sensorycznej
9. Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych
10. Główne procesy neurofizjologiczne związane z rejestracją i modulacją bodźców sensorycznych
11. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych /reakcje posturalne, odruchy, funkcje okoruchowe, percepcja ciała, uwaga, orientacja przestrzenna, lateralizacji, mowa, i inne
12. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych.
13. Występowanie zasburzeń integracji sensorycznej wśród różnych grup dzieci
14. Neurofizjologia schematu ciała
15. System czuciowy i jego dysfunkcje
16. Obserwacja kliniczna –pokaz
17. Obserwacja kliniczna-komentarz
18. Obserwacja kliniczna ćwiczenia
19. Inwentarz percepcji czuciowej
20. Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
21. Problemy związane z percepcją słuchową i mową
22. Problemy związane z percepcją wzrokową
23. Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia
24. Dyspraksja
25. Objawy zaburzonej integracji sensorycznej – ćwiczenia

Program kursu Terapia Integracji Sensorycznej – stopień II SI
1.Zastosowanie terapii SI w pracy z dzieckiem z autyzmem
2. Obserwacja Kliniczna
3. Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej
4.Diagnoza i terapia SI dzieci z trudnościami w uczeniu się
5.Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu
6. Dyspraksja: rodzaje i postępowanie terapeutyczne
7.Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz
8.Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka
9.Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa
10.Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD
11.Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy
12.Opracowanie wyników badań
13.Terapia w metodzie SI – zasady ogólne, przesłanki teoretyczne
14. Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
15.Sprzęt w terapii SI
16.Prezentacja terapii z dzieckiem
17.Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie charakterystyk dla poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali
18.Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach SI związanych z podwrażliwością układu przedsionkowego /zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne/
19.Uwagi do analizy wyników prowadzonych obserwacji klinicznych, 20.Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i przekraczania linii środkowej ciała
21.Dysfunkcje modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi
22. Trening słuchowy
23.Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
24.Jak tłumaczyć nauczycielom, rodzicom, lekarzom co to jest integracja sensoryczna.
25.Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych: Masaż Willbarger
26.Egzamin

Polecana literatura:
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw
Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna na co dzień
Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej
Metoda Integracji Sensorycznej
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.