Logo Rehamax Monika Korfanty

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy

Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Celem kursy jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń w obrębie stawu skokowego i stopy. Kurs przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach, gabinetach oraz w klubach sportowych.

Jest to kurs kliniczny adresowany do:

– fizjoterapeutów, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej, ortopedów, neurologów, reumatologów, anestezjologów)

– studentów fizjoterapii i medycyny.

Cykl szkoleniowy składa się z 3-dniowego kursu intensywnego (32 godziny dydaktyczne). Elementy badania oraz leczenia zawarte w programie kursu opracowane są według wytycznych EVIDENCE BASED MEDICINE, a więc w oparciu o wyniki badań klinicznych publikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych w ramach tzw. Listy Filadelfijskiej ze wskaźnikiem Impact Factor.

Uczestnicy otrzymują:
• profesjonalnie opracowany skrypt
• prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych
• dwa certyfikaty ukończenia kursu: w języku polskim oraz w języku angielskim


Zagadnienia objęte programem kursu:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki stawu skokowego i stopy.

2. Anatomia palpacyjna wybranych struktur w obrębie stopy.

3. Kompleksowe badanie stawu skokowego i stopy z wykluczeniem uszkodzeń innych struktur mogących mieć wpływ na obraz kliniczny pacjenta.

4. Patologie w obrębie stawu skokowego i stopy:
- "Skręcenie stawu skokowego" - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie (dokładne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, analiza diagnostyczna z wykluczeniem innych struktur: więzadła strzałkowo-skokowego przedniego - ATFL, więzadła strzałkowo-skokowego tylnego - PTFL i więzadła strzałkowo-piętowego - CFL; postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od fazy leczenia: ostra, podostra, przewlekła; profilaktyka uszkodzeń stawu piszczelowo-strzałkowego,
- Uszkodzenie więzadła trójgraniastego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie,
- Uszkodzenie rozcięgna podeszwowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie,
- Jałowa martwica guza kości piętowej (choroba Haglunda-Severa) - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?
- Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?
- Uszkodzenie ścięgna Achillesa - wywiad, analiza badania, leczenie zachowawcze oraz pooperacyjne,
- Złamanie V kości śródstopia.

5. Planowanie procesu leczenia oraz fizjoterapia (zachowawcza i pooperacyjna) powyższych dysfunkcji w obrębie stawu skokowego i stopy z wykorzystaniem: terapii manualnej, tapingu, stretchingu (struktur pasywnych i aktywnych), dynamicznej stabilizacji, treningu mięśniowego, metod neurofizjologicznych, głębokiego masażu poprzecznego, metod powięziowych, technik w zakresie "opracowania" blizny pooperacyjnej, efektywnej fizykoterapii.

6. Omówienie z przedstawieniem dokładnej praktyki postępowania fizjoterapeutycznego po zabiegach chirurgicznych po zerwaniu ścięgna Achillesa, złamaniach kostek oraz uszkodzeniach więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

do góry

Miejsca i terminy szkoleń

Rzeszów

Termin: 11-13.02.2020
PROWADZĄCY: dr Bartosz Rutowicz.
CENA: 1 450 zł brutto

Krynica Zdrój

Termin: 24-26.03.2020
PROWADZĄCY: dr Bartosz Rutowicz.
CENA: 1 450 zł brutto

Bartosz Rutowicz

Bartosz Rutowicz

dr, mgr fizjoterapii, PT, Rehalab Polska, Republika Czeska i Słowacja
• założyciel Rehalab Academy
• autor wszystkich prowadzonych kursów klinicznych
• 14 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznymi oraz sportowcami
• od 9 lat dzieli się swą wiedzą na prowadzonych szkoleniach
• asystent w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

do góry

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.