Logo Rehamax Monika Korfanty

Współpraca z Urzędami Pracy

Firma REHAMAX Monika Korfanty posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS 2.12/00215/2012), co umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Warunkiem jest pobranie w Urzędzie Pracy wniosku na szkolenie indywidualne oraz wyrażenie gotowości do otwarcia własnej działalności lub znalezienie pracodawcy.

W zależności od wymagań Urzędu Pracy przygotujemy kompletną dokumentację, tak aby mogli Państwo odbyć szkolenie bezpłatnie.

Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

do góry

 

 

Rehamax logo
EBTA European   Rehalab Adacemy   McKenzie   Polskie Towarzystwo Fizjoterapii   International PNF Asso   Habys. Stoły do masażu, sprzęt.