Rehamax

Czym jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR (Baza Usług Rozwojowych) umożliwia pozyskanie dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

Przysługuje przedsiębiorcom z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniających do 250 pracowników). Upoważnieni do korzystania z dofinansowania są samozatrudnieni na działalności gospodarczej, właściciele i pracownicy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę (wymogi różnią się w zależności od województwa). Wartość dofinansowania zależna jest od województwa, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny szkolenia!

Jak otrzymać dofinansowanie z BUR na szkolenie?

  1. Zarejestruj się w BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register i wybierz odpowiednie szkolenie z naszej oferty: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=11130&mozliwoscDofinansowania=0
  2. Wybierz operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator obsługuje konkretne województwo lub jego części. Regulaminy i procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
  3. Podpisz Umowę wsparcia z operatorem.
  4. Zapisz się na szkolenie i po udziale w szkoleniu wypełnij ankietę oceniającą (w BUR).
  5. Przedstaw operatorowi dokumenty rozliczeniowe.

Operatorzy w poszczególnych województwach (kliknij w wybrane województwo, aby uzyskać więcej informacji).

Uwaga! Województwo mazowieckie i pomorskie zostały wyłączone z możliwości starania się o dofinansowanie z BUR.