Rehamax

Athina Georgiadou, Nikolas Yfantis

Fizjoterapia dziecięca

Athina Georgiadou Starszy wykładowca na wydziale fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach, Grecja oraz starszy wykładowca na kierunku "Fizjoterapia dziecięca" oraz na studiach podyplomowych na kierunku "Specjalizacja w fizjoterapii dziecięcej", międzynarodowy senior Instruktor NDT Bobath Nikolas Yfantis ukończył studia akademickie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach na kierunku "Fizjoterapia dziecięca w 1995 roku.

Athina Georgiadou

 

Starszy wykładowca na wydziale fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach, Grecja  oraz starszy wykładowca na kierunku "Fizjoterapia dziecięca" oraz na studiach podyplomowych  na kierunku "Specjalizacja w fizjoterapii dziecięcej", międzynarodowy senior  Instruktor NDT Bobath

Athina Georgiadou ukończyła  studia akademickie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach w 1977 roku. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Sofii.

Ukończyła programy edukacyjne i treningowe w Klinice Neurologicznej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, w Bobath Centre w Londynie oraz Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Bernie w Szwajcarii. Specjalizuje się w interwencjach rozwojowych w NICU.

            Ukończyła wiele kursów doszkalających,  między innymi szkolenia z zakresu PNF i Terapii Integracji Sensorycznej.

            W 1987 roku została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów Bobath (EBTA) i otrzymała prawo do nauczania koncepcji Bobath. W 1995 roku została starszym instruktorem Bobath. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Korepetytorów Bobath, regularnie naucza terapeutów specjalizujących się w koncepcji Bobath  w trakcie kursów podstawowych NDT-BOBATH, kursów  NDT-BOBATH Baby,  kursów rozwijających NDT-BOBATH , warsztatów NDT-BOBATH oraz kursów odświeżające  NDT-BOBATH.

Część swojej pracy naukowej publikowała w międzynarodowych i greckich czasopismach naukowych i konferencjach.

 Od trzydziestu pięciu lat pracuje prywatnie jako fizykoterapeuta  oraz jako dyrektor naukowy prywatnego Centrum Fizykoterapii Pediatrycznej. 


Nikolas Yfantis ukończył  studia akademickie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach na kierunku "Fizjoterapia dziecięca w 1995 roku.  Kurs podstawowy Ndt Bobath ukończył w roku 1997 , a w roku 2001 kurs NDT Bobath Baby. Od 2003 roku jest członkiem zespołu szkoleniowego w zakresie kursów podstawowych NDT-BOBATH oraz kursów zaawansowanych  NDT Bobath Baby. W 2010 roku został  instruktorem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA). Od 2016 roku jest starszym instruktorem NDT  Bobath. Uczy koncepcji Bobath NDT w trakcie kursów NDT Bobath , w trakcie  kursów, warsztatów klinicznych, konferencji i sympozjów z zakresu fizjoterapii dziecięcej w Grecji i za granicą. Przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika i sekretarza komitetu wykonawczego Greckiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT  Bobath. Jest członkiem zarządu Zakładu Naukowego Fizjoterapii Dziecięcej Greckiego Towarzystwa Fizjoterapii.  Obecnie prowadzi zajęcia dla podmiotów związanych z neurohabilitacją w ramach studiów magisterskich. Od roku 1999 jest współwłaścicielem centrum fizjoterapii w Salonikach. Zajmuje się diagnozowaniem i terapią  niemowląt i dzieci z porażeniem mózgowym, neurorozwojowymi zaburzeniami ruchowymi.


Rozwiń

Aleksandra Owczarz Jankowska, dr Joanna Kryszczyńska

IS - Integracja sensoryczna

IS - Integracja sensoryczna

Aleksandra Owczarz Jankowska, dr Joanna Kryszczyńska

Rozwiń

Aleksandra Owczarz-Jankowska

Magister fizjoterapii, certyfikowany instruktor SI, terapeuta NDT Bobath, terapeuta PNF.

Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia, a także zajęcia akademickie mające na celu rozwijać kompetencje i umiejętności przygotowujące do pracy terapeutycznej różnych specjalistów w zakresie Integracji Sensorycznej.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i niemowlakami. Swoją pracę koncentruje zarówno wokół obszarów diagnostycznych jak i terapeutycznych. W działaniach terapeutycznych łączy poznane podejścia terapeutyczne dostosowując je do potrzeb i stanu pacjenta.

Rozwiń

Anna Fehérné Kiss, IBITA Bobath Instructor

Instruktor

1979-1982 Fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego, Budapeszt 1998-2001 Kinezjologia, Uniwersytet Semmeleis 2003 do teraz Uniwersytet w Pecs, Program doktorancki z dziedziny nauk medycznych. Obecnie zajmowane stanowisko -Profesor nadzwyczajny na uniwersytecie w Szeged, Kierunek Nauk Medycznych, wydział Fizjoterapii

08.2008- 08.2009 Centrum Rehabilitacji, Dania

Szkolenia i kursy: 
1993 Basic Bobath kurs, Budapest, Hungary 
1997 Advanced Bobath kurs, Prague, Czech Republic 
1997 PNF Basic kurs I., Budapest, Hungary 
1998 Advanced Bobath kurs, Gailingen, Germany 
1998 PNF Basic kurs II., Budapest, Hungary 
1998 PNF Advanced kurs, Ljubljana, Slovenia 
1998 Bobath Basic kurs asystentura 1, Ljubljana, Slovenia 
1999 Bobath advanced kurs, Gladbeck, Germany 
2000 Basic Bobath Course,asystentura 2, Thessaloniki, Greece 
2000 Basic Bobath Course, asystentura 3, Szeged, Hungary 
2003 Basic Bobath Course, asystentura 4, Liberec, Czech Republic 
2003 Neurodynamic kurs, Prague, Czech Republic 
2003 McKenzie kurs„A” 
2004 PNF Advanced kurs II, Lovran, Croatia 
2004 Basic Bobath kurs, asystentura 5 – uzyskanie kwalifikacji instruktora Basic Bobath Course instructor, Nagykőrös, Hungary 
2006 Bobath Advanced kurs, Liberec, Czech Republic 
2007 Maitland manual therapy kurs 1st-3rd Budapeszt 
2008 Maitland manual therapy kurs 4th Budapeszt 
2009 Balance Rehabilitation – Shumway-Cook and Woollacott, Seminar, Germany

Rozwiń

Athina Georgiadou, Nikolas Yfantis i Christa Scholtz

Prowadzący: Senior NDT Bobath Instruktor Athina Georgiadou, Grecja, Senior NDT Bobath Instruktor Nikolas Yfantis,Grecja, Senior NDT Bobath Instruktor Christa Scholtz, RPA

Starszy wykładowca na wydziale fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach, Grecja oraz starszy wykładowca na kierunku "Fizjoterapia dziecięca" oraz na studiach podyplomowych na kierunku "Specjalizacja w fizjoterapii dziecięcej", międzynarodowy senior Instruktor NDT Bobath

Athina Georgiadou

 
Starszy wykładowca na wydziale fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach, Grecja  oraz starszy wykładowca na kierunku "Fizjoterapia dziecięca" oraz na studiach podyplomowych  na kierunku "Specjalizacja w fizjoterapii dziecięcej", międzynarodowy senior  Instruktor NDT Bobath

Athina Georgiadou ukończyła  studia akademickie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach w 1977 roku. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Sofii

Ukończyła programy edukacyjne i treningowe w Klinice Neurologicznej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, w Bobath Centre w Londynie oraz Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Bernie w Szwajcarii. Specjalizuje się w interwencjach rozwojowych w NICU.

            Ukończyła wiele kursów doszkalających,  między innymi szkolenia z zakresu PNF i Terapii Integracji Sensorycznej.

            W 1987 roku została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów Bobath (EBTA) i otrzymała prawo do nauczania koncepcji Bobath. W 1995 roku została starszym instruktorem Bobath. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Korepetytorów Bobath, regularnie naucza terapeutów specjalizujących się w koncepcji Bobath  w trakcie kursów podstawowych NDT-BOBATH, kursów  NDT-BOBATH Baby,  kursów rozwijających NDT-BOBATH , warsztatów NDT-BOBATH oraz kursów odświeżające  NDT-BOBATH.

Część swojej pracy naukowej publikowała w międzynarodowych i greckich czasopismach naukowych i konferencjach.

 Od trzydziestu pięciu lat pracuje prywatnie jako fizykoterapeuta  oraz jako dyrektor naukowy prywatnego Centrum Fizykoterapii Pediatrycznej.

 

Nikolas Yfantis ukończył  studia akademickie na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu w Salonikach na kierunku "Fizjoterapia dziecięca w 1995 roku.  Kurs podstawowy Ndt Bobath ukończył w roku 1997 , a w roku 2001 kurs NDT Bobath Baby. Od 2003 roku jest członkiem zespołu szkoleniowego w zakresie kursów podstawowych NDT-BOBATH oraz kursów zaawansowanych  NDT Bobath Baby. W 2010 roku został  instruktorem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA). Od 2016 roku jest starszym instruktorem NDT  Bobath. Uczy koncepcji Bobath NDT w trakcie kursów NDT Bobath , w trakcie  kursów, warsztatów klinicznych, konferencji i sympozjów z zakresu fizjoterapii dziecięcej w Grecji i za granicą. Przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika i sekretarza komitetu wykonawczego Greckiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT  Bobath. Jest członkiem zarządu Zakładu Naukowego Fizjoterapii Dziecięcej Greckiego Towarzystwa Fizjoterapii.  Obecnie prowadzi zajęcia dla podmiotów związanych z neurohabilitacją w ramach studiów magisterskich. Od roku 1999 jest współwłaścicielem centrum fizjoterapii w Salonikach. Zajmuje się diagnozowaniem i terapią  niemowląt i dzieci z porażeniem mózgowym, neurorozwojowymi zaburzeniami ruchowymi.Rozwiń

Christina Scholtz, Senior Instruktor NDT Bobath, terapeuta zajęciowy

Senior Instruktor NDT Bobath, terapeuta zajęciowy

pracuje jako klinicysta od prawie 40 lat. Jest zaangażowana w działalność SANDTA (Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Terapii Neurorozwojowej), EBTA (Europejskie Stowarzyszenie Tutorów Bobath), ABNDTA (Australia), NDTA (USA), Ameryka Południową.

Zrealizowała wiele podstawowych kursów pediatrycznych NDT Bobath, oraz kursów Bobath Baby i kursów rozwijających NDT Bobath, także kursów dotyczących usprawniania dorosłych pacjentów z deficytami neurologicznymi. Jej doświadczenie obejmuje terapię neurorozwojową, SI i widzenie. Zidentyfikowała luki w funkcjonalnym widzeniu, które doprowadziły do dalszych badań w tym obszarze. Obecnie jest doktorantką i uzyskała dyplom asystenta okulistyki.

Rozwiń

Cornelia Katharina Schmitt-Baerend

Instruktor

IPNFA Międzynarodowy Instruktor PNFod 1975 roku jest licencjonowaną fizjoterapeutką (egzamin zdany przed komisją German Physio Association). W 1990 roku odbyła 6-cio miesięczny staż w Klinice Kaiser (Kaiser Permanente Vallejo Medical Center) w Vallejo oraz zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami z wykorzystaniem metody PNF przez 3 miesiące pracując tamtejszym w Centrum Rehabilitacji .

W roku 1994 kształciła się w kierunku metody PNF na licznych kursach z różnymi instruktorami z IPNFA, wliczając w to m.in. instruktorów Dominiek Beckers i Math Buct. Od roku 2004 jest Certyfikowanym Instruktorem PNF organizacji IPNFA.

W latach 2005-2009 studiowała Tradycyjną Chińską Medycynę na Uniwersytecie w Heidelbergu, a w roku 2009 roku rozpoczęła kształcenie na Akademii Sebastian Kneipp Academy Bad Wörishofen, aby zostać certyfikowanym Terapeutą Jogi.
Cornelia Katharina Schmitt-Baerend od roku 1976 jest czynną terapeutką. W latach 1976-86 pracowała z pacjentami o różnym profilu w klinice Bad Wildbad Spa Clinic, w latach 1988-1990 jako kierownik fizjoterapii tej kliniki, a poza pracą z pacjentami była odpowiedzialna m.in. za doszkalanie fizjoterapeutów i organizowanie kursów. Od roku 1992 prowadzi swoją prywatną praktykę, w której zajmuje się przede wszystkim pacjentami ortopedycznymi oraz będącymi po zabiegach chirurgicznych. W latach 2008-2010 nauczała Metody PNF w Szkole Fizjoterapii w Baden Baden.

Rozwiń

Damian Kapturski

Instruktor

Damian Kapturski Kurs PNF Basic

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004, broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje, uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global, oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej, zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.Odbył 9-cio miesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki wVallejo. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, udziałowi w licznych szkoleniach oraz zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce, po złożeniu w 2008 roku egzaminu w Radolfcell, uzyskał certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie jest instruktorem szkoleń podstawowych koncepcji PNF, prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

Rozwiń

Dimitrios Mylonadis z zespołem

Instruktor

Instruktor

Instruktor Dimitrios Mylonadis z zespołem

Rozwiń

Dore Blom Senior NDT Bobath Instruktor

Senior NDT Bobath Instruktor

• Neurologopeda, SLT, Senior Instruktor Bobath, Saloniki, • Kyklos Pediatryczna Klinika SLT, Saloniki, Grecja • Pracownik Naukowy Szpitala Uniwersyteckiego „Hippokratio”- Oddział Pediatryczny, Saloniki • Pracownik Naukowy Szpitala Uniwersyteckiego „Papageorgiou” • ENT – Oddział Implantów Ślimakowych, Saloniki • Wielokrotny Instruktor na polskich kursach NDT-Bobath

 • Neurologopeda, SLT, Senior Instruktor Bobath, Saloniki,
 • Kyklos Pediatryczna Klinika SLT, Saloniki, Grecja
 • Pracownik Naukowy Szpitala Uniwersyteckiego „Hippokratio”- Oddział Pediatryczny, Saloniki
 • Pracownik Naukowy Szpitala Uniwersyteckiego „Papageorgiou”
 • ENT – Oddział Implantów Ślimakowych, Saloniki
 • Wielokrotny Instruktor na polskich kursach NDT-Bobath
Rozwiń

dr Bartosz Rutowicz

Instruktor

dr. Bartosz Rutowicz, Fizjoterapeuta, założyciel Rehalab Academy, autor kursów klinicznych poświęconych diagnostyce i leczeniu dysfunkcji stawu kolanowego, obręczy barkowej i stopy

Fizjoterapeuta, założyciel Rehalab Academy, autor kursów klinicznych poświęconych diagnostyce i leczeniu dysfunkcji stawu kolanowego, obręczy barkowej i stopy, posiadający 16 lat doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami ortopedycznymi oraz sportowcami. Od 10 lat dzieli się swą wiedzą na prowadzonych szkoleniach, asystent w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Rozwiń

dr Bartosz Rutowicz, mgr Sebastian Krawczyk

Prowadzenie kursów rehabilitacyjnych

Założyciel Rehalab, twórca szkoleń oraz metody Rehalab, 14 lat doświadczenia w pracy z pacjentami, 9 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów Rehalab.

W 2004 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a w 2010 roku studia doktoranckie na AWF w Krakowie. W roku 2012 obronił pracę doktorską. Pierwsze lata jego przygody zawodowej skupiały się na edukacji podyplomowej, praktykowaniu zawodu oraz pracy ze studentami. W roku 2006 rozpoczął proces nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty w Nowym Jorku. W 2008 roku założył firmę Rehalab, w której przeszkolił ponad 3000 fizjoterapeutów oraz lekarzy w kilkunastu krajach Europy w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego, pooperacyjnego stawu kolanowego, obręczy barkowej, stawu skokowego i stopy. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

 

mgr Sebastian Krawczyk

W 2011 zostałem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Rok później założyłem Move for Health, Trening sportowy i rehabilitacyjny. Pracuję głównie ze sportowcami i osobami po urazach ortopedycznych, pozostając w ścisłej współpracy z ortopedą i fizjoterapeutą. Jestem instruktorem sportu (snowboard, gimnastyka, sporty siłowe). W 2017 roku dołączyłem do elitarnego grona instruktorów Międzynarodowej Szkoły Strongfirst – The School of Strenght. Jestem instruktorem SFG1 – StrongFirst Girya i SFB – Strongfirst Bodyweight training. Ze sportem mam do czynienia od 20 lat. Trenując boks i kick-boxingu w latach 1999-2003 zdobywałem medale na turniejach strefowych i ogólnopolskich. Byłem też członkiem kadry narodowej juniorów. Najważniejsze osiągnięcia: Mistrzostwo Polski (Junior), Kick-Boxing -1999; Wicemistrzostwo Polski (Młodzieżowiec), Kick- Boxing 2002; Wicemistrzostwo Polski(senior), Kick- Boxing 2003. Cały czas się rozwijam, szkolę i nieustanie trenuję. Uważam, że ruch daje nam więcej dobrego niż powszechnie myślimy. Jest niezbędny dla ciała i ducha, w profilaktyce urazów oraz w powrocie do pełni sprawności. Aktualnie trening systemem Hardstyle Kettlebells, biegi górskie i trening usprawniający to najbliższe mi aktywności i formy ruchu.

Rozwiń

dr Dimitrios Mylonadis, dr Maria Borkowska

Instruktor

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Rozwiń

dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

Instruktor

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Rozwiń

Dr n. med Piotra Kwiatkowskiego

Instruktor

Doktor nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalista rehabilitacji, certyfikowany terapeuta manualny.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Był także Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Fizjoterapii. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu wad i zniekształceń kręgosłupa, kinezyterapii w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej, ćwiczeń stabilizujących w schorzeniach, urazach i zniekształceniach części piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, wykorzystania technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej szyjnego i odcinka lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa.

Jest także współautorem najnowszego wydania książki „Rehabilitacja Medyczna tom 2” pod red. A. Kwolka. Swoje wieloletnie doświadczenia jako fizjoterapeuty przedstawił i opisał w rozdziałach: „Rehabilitacja w bocznych skrzywieniach kręgosłupa” i „Młodzieńcza kifoza piersiowa tzw. choroba Scheuermanna”. Obecnie pracuje w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prowadzi własny gabinet.

Ukończył:

 • kurs OMT Kaltenborn-Evjenth Koncept
 • kurs Medycyny Manualnej wg A. Rakowskiego
 • PNF kurs podstawowy,
 • PNF kurs rozwijający,
 • PNF w ortopedii,
 • PNF w skoliozach,
 • PNF w bólach kręgosłupa,
 • PNF w połączeniu z terapią manualną i neurodynamiką
 • kurs Kinesiotapingu
 • kurs wg Brian Mulligans Concepts
 • szkolenia: „Techniki energizacji mięśni”, „Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie”, „Dysbalans mięśniowy – analiza funkcjonalna pacjenta”
 • kurs „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego”
 • kurs „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego”
 • kurs „Anatomy Trains I”
 • kurs „Anatomy Trains II”
Rozwiń

dr n. o k.f. Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii

Specjalista fizjoterapii, instruktor metody Kinesiology Taping

Specjalista fizjoterapii, instruktor metody Kinesiology Taping; certyfikowany międzynarodowy instruktor Kinesiotapingu (egzaminator Junichi Ozawa). W latach 2003-2015 uzyskał uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystywania w praktyce fizjoterapeutycznej m.in. metody: Łańcuchy Mięśniowo-Stawowe GDS. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących terapii tkanek miękkich, Kinesiotapingu i Kinesiology Tapingu oraz jakości życia u pacjentów po udarze mózgu.

.

Rozwiń

Dr Sarah Capelovitch

fizjoterapeuta, Senior Instruktor NDT Bobath

Dr Sarah Capelovitch w 1981 roku otrzymała tytuł instruktora NDT Bobath z rąk Karla i Berty Bobath. Od tego czasu szkoli pokolenia terapeutów (fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów i lekarzy) w Izraelu i na całym świecie.

Dr Sarah Capelovitch jest jednym z założycieli Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath, a przez 10 lat była prezesem EBTA. Dr Sarah Capelovitch łączy w sobie profesjonalizm, wrażliwość, mądrość, skromność, bystrość umysłu i inspirację do doskonałości oraz nacisk na wdrażanie tylko najbardziej aktualnych informacji dotyczących programów interwencyjnych.  Wszystko to sprawiło, że  jest jednym z wiodących terapeutów na świecie. Jako terapeutka wie, jak wspierać rodziców i pomóc dziecku oraz jego rodzinie w życiu codziennym.

Rozwiń

Ewa Górna

Instruktor

IPNFA Advanced Instructor

IPNFA Advanced Instructor

Rozwiń

Ewa Górna oraz Monika Piwnicka

.

.

.

Rozwiń

Fred Smedes IPNFA Advanced Instruktor

Instructor kursów podstawowych PNF od 2003 roku, Instruktor kursów rozwijających PNF od 2009 roku

Doświadczenie: • Wykładowca w Saxion University of Applied Sciences - Enschede (Holandia) • Prywatny gabinet (dysfunkcje mięsniowo-szkieletowe i neurologia) • Rozumowanie kliniczne w uczeniu i terapii • School for physiotherapy; Villingen- Schwenningen in Germany • Chief of physical therapy department of general hospital; Rheine in Germany • Private praxis; Losser in the Netherlands

Publikacje:

 • PNF beter (be)grijpen, Fysiopraxis; december 2001 (better understanding of PNF)
 • Functioneel oefen; betekenis voor het PNF concept, Fysiopraxis; november 2002 (Functional exercise; the position within the PNF concept)
 • Opzoek naar de overeenkomsten in de diverse fysiotherapeutische methoden, Fysiopraxis; augustus 2004 ( Thinking in a wider physiotherapeutic perspective, a search for similarities in the various physiotherapeutic methods.)
 • Oefentherapie met het PNF concept, een zinvolle behandelstrategie, Fysiopraxis; June 2006 (exercise therapy with the PNF concept, a useful treatment strategy -case report)
 • Is there support for the PNF concept, a search on electronically databases www.IPNFA.org/downloads ; September 2006
 • Komt een vrouw bij de fysiotherapeut Fysiopraxis; January 2009 (Comes a woman tot the physiotherapist – case report)

Ukończone szkolenia:

 • Manual therapy (Maitland concept)
 • NDT (Bobath concept)
 • Neural mobilizations
 • Cyriax
 • Rozumowanie kliniczne i wiele innych

Prowadzi kursy w:

 • Holandii
 • Polsce
 • Korei Południowej
 • Turcji
 • Niemczech
Rozwiń

Hanna Aviv, IBITA Advanced Instructor

IBITA Advanced Instructor

IBITA Advanced Instructor

IBITA Advanced Instructor

Rozwiń

HELEN CLARE, PhD (USyd), DipPhty (Otago NZ), GradDipManipTher. (Cumb), MAppSc (Syd), dyplomowany Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz dr Jacek Tuz

.

.

.

Rozwiń

JAKUB MĘDRALA

Międzynarodowy asystent instruktora koncepcji PNF rozpoznawany przez IPNFA

międzynarodowy asystent instruktora koncepcji PNF rozpoznawany przez IPNFA, dyplomowany osteopata po ukończeniu 5 letnich studiów na Flenders International College of Osteopathy

Od czerwca 2009 Jakub pracuje jako kwalifikowany fizjoterapeuta. Do dnia dzisiejszego zgromadził bardzo dużo doświadczenia w ortopedycznym oraz neurologicznym obszarze osteopatii i fizjoterapii. Obecnie jest właścicielem firmy VITALMED Fizjoterapia & Osteopatia, która ma swoje gabinety we Wrocławiu oraz Krapkowicach. W latach 2010-2013 pracował jako nauczyciel akademicki na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uczył: neurologii, kinezjologii oraz sterowania ruchem. Obecnie jego zainteresowania oraz obszar nauczania to manipulacje krótkodźwiiniowe, anatomia palpacyjna, koncepcja PNF.

 

 

Rozwiń

JEAN-PIERRE MAES

Konsultant Neuro-Developmental Physiotherapist, Dyrektor MAES Therapy International

Konsultant Neuro-Developmental Physiotherapist, Dyrektor MAES Therapy International Ekspert terapii dzieci z zaburzeniami neuro – rozwojowymi z ponad 28-letnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 25 lat uczy na całym świecie prawidłowego zrozumienia problemów związanych z terapią. Obecnie koncentruje się na pionierskiej koncepcji MAES ucząc jej zasad terapeutów chcących specjalizować się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neuro-rozwojowymi.


Jean-Pierre Maes Dyrektor MCSP, konsultant MAES Therapy International Neurodevelopmental Physiotherapist Halliwick Starszy wykładowca

Londyn, Wielka Brytania

Jean-Pierre Maes MCSP, założyciel i dyrektor M.A.E.S. Therapy International jest ekspertem w dziedzinie porażenia mózgowego i podobnych schorzeń neurorozwojowych, z ponad 30-letnim doświadczeniem w leczeniu dzieci i dorosłych z zaburzeniami ruchowymi.

Jest znany na całym świecie ze swoich doskonałych umiejętności klinicznych i umiejętności pedagogicznych, a także z prowadzenia kursów dla terapeutów związanych z różnymi schorzeniami neurorozwojowymi.

Od ponad 25 lat intensywnie naucza i prowadzi terapię na całym świecie (w ponad 35 krajach),  co daje mu niezrównane doświadczenie i wgląd w neuropediatrię.

Ukończył fizjoterapeutę w 1989 roku w Brukseli i na początku swojej kariery specjalizował się w neurologii dorosłych i dziecięcych. Jest wykładowcą międzynarodowym, a także prowadzi studia magisterskie M.A.E.S.

W latach 1991-1998 pracował najpierw w Belgian Bobath Society, a następnie w Belgium Bobath Centre w Brukseli. Przez następne 15 lat, od 1998 do 2013, pracował w The Bobath Centre (Londyn) jako instruktor NDT Bobath. Kontynuował bliskie relacje z The Bobath Centre (Londyn) jako kierownik kursów NDT Bobath do 2015 roku.

Duża liczba kursów, które prowadził w latach 1998-2015 uczyniła go jednym z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych międzynarodowych Senior Instruktorów Bobath-NDT, prowadził kursy NDT Bobath na poziomie podstawowym,  Baby, advanced. Był także mentorem wielu kolegów, instruktorów i instruktorów-stażystów. Był aktywnym członkiem EBTA (European Bobath Tutor Association) przez 20 lat do 2015 roku.

Aktualnie rozwija koncepcję M.A.E.S oraz prowadzi kursy dla terapeutów pediatrycznych, którzy chcą specjalizować się lub dosknalić w leczeniu dzieci z CP i podobnymi schorzeniami neurorozwojowymi i chcą uzyskać nowe spostrzeżenia, głębszą wiedzę i specjalistyczne umiejętności kliniczne.

 

Jean-Pierre jest również starszym wykładowcą Halliwick i wieloletnim członkiem Komisji ds. Edukacji i Badań Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (IHA).

 

Jean-Pierre Maes jest członkiem:

APCP - Association of Pediatric Chartered Physiotherapists, UK CSP - Chartered Society of Physiotherapy, Wielka Brytania

EACD - Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej

HCPC - Health and Care Professions Council, Wielka Brytania

IHA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick

SANDTA - South African Neurodevelopmental Association (Honorowy Członek Życia)

Pełne informacje można znaleźć  na stronie: www.maestherapy.com

 

 

Rozwiń

Katerina Machackova

IBITA Basic Instructor

Katerina MachackovaI BITA Basic Instructor

Doktor Fizjoterapii, międzynarodowy instruktor IBITA Bobath . Wykładowca w University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation, Czechy . Prowadzi kursyIBITA Bobath w Europie od roku 2010 .

Rozwiń

Magdalena Charbicka

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Najważniejsze studia, kursy i szkolenia: Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Mam ukończone liczne kursy dotyczące pracy z osobami z ASD i zaburzeniami integracji sensorycznej organizowane przez renomowane ośrodki.

Od wielu lat prowadzę kursy i szkolenia, a także zajęcia akademickie mające na celu rozwijać kompetencje i umiejętności przygotowujące do pracy terapeutycznej różnych specjalistów. Jestem autorem licznych publikacji dotyczących warsztatu pracy terapeutycznej, redaktorem czasopisma dla terapeutów Terapia Specjalna, a także autorem dwóch monografii. „Dziecko z zespołem Aspergera”, „Integracja sensoryczna przez cały rok”.  Uczestniczyłam w programach walidacyjnych wprowadzających do Polski narzędzia diagnostyczne min. ADOS-2 i ADI-R, a także PEP-3-PL

Posiadam ponad 25 letnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Moja praca koncentruje się zarówno wokół obszarów diagnostycznych jak i terapeutycznych. W diagnozie wykorzystuje różnorodne narzędzia standaryzowane min. ADOS-2, PEP-3-PL, Polskie Testy Integracji Sensorycznej oraz inne protokoły i narzędzia. W działaniach terapeutycznych łączę poznane podejścia terapeutyczne dostosowując do pacjenta optymalnie dopasowane metody, techniki i środki.

Mam doświadczenia w pracy w różnych placówkach zarówno państwowych jak i niepublicznych. Od 2016 roku jestem związana z Fundacją z ASPI-racjami w Łodzi, której jestem współzałożycielem.

Rozwiń

mgr Małgorzata Jura

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener przygotowania motorycznego oraz założycielka firmy M13 Studio Ruchu i Terapii.

Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku fizjoterapia. Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener przygotowania motorycznego oraz założycielka firmy M13 Studio Ruchu i Terapii.

Swoja praktykę zawodową realizuje od 1997 roku. Specjalizuje się w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej oraz terapii wad postawy.

Od 2002 zajmuje się badaniem i wysoko wyspecjalizowaną terapią stopy, doborem indywidualnych wkładek ortopedycznych i sportowych dla dzieci i dorosłych. W latach 2012/2018 r. była koordynatorem wkładek ortopedycznych Igli w Polsce.

Ukończone kursy i szkolenia

 • terapia manualna
 • metoda Mulligana
 • metoda McKenzie
 • diagnozowanie i terapia tkanek miękkich
 • manipulacje powięziowe L. Stecco
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • PNF podstawowy
 • NDT Bobath dla dorosłych
 • łańcuchy mięśniowe GDS
 • kinesiology Taping
 • Medical Taping
 • Taping sportowy
 • wielowymiarowa terapia manualna stóp
 • szkolenia z zakresu doboru wkładek ortopedycznych
 • szkolenie z zakresu wkładek sensomotorycznych
 • Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym
 • Exos – mentorship I
 • FMS
 • igłoterapia
 • trening mięśniowo-powięziowy
 • trening medyczny
 • integracja kości z siecią powięziową
 • HVLA
 • Mobility and Stability for Performance z Greg Dea
 • Athletic Groin prof Goran Markovic
 • Next Generation Runner
Rozwiń

mgr Sebastian Krawczyk

TRENER

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Instruktor Kick-boxingu, snowboardu, trener personalny. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych. Specjalizuje się w treningu sportowym i rehabilitacyjnym.

Na co dzień pracuje z pacjentami:

 • po zabiegach ortopedycznych w obrębie narządu ruchu (staw kolanowy, obręcz barkowa, kręgosłup, staw skokowy, staw biodrowy);
 • po urazach sportowych (z bólami w obrębie kolan, kręgosłupa czy barku);
 • z problemami przeciążeniowymi w obrębie (kolan, bioder, kręgosłupa, stopy).

Specjalizuje się w treningu osób po operacji kolan. Rokrocznie ok. 30 – 40 pacjentów pod jego opieką powraca do sportu w czasie 4-8 miesięcy od operacji. Spektakularne efekty uzyskuje także w pracy z pacjentami z tzw. „konfliktem w stawie rzepkowo- udowym” oraz „zamrożonym barkiem”.

Współpracuje i prowadzi podopiecznych w zakresie:

 • usprawniania i treningu ogólnorozwojowego;
 • redukcji wagi ciała i treningu ogólnorozwojowy;
 • korekcji wad postawy;
 • treningu siłowego.

Współpracuje z zawodnikami różnych dyscyplin (min. sporty walki, narciarstwo, żużel, koszykówka, piłka nożna) w zakresie:

 • usprawniania po kontuzjach;
 • przygotowania motorycznego;
 • treningu siłowego jako element ogólnego przygotowania motorycznego.

Na przestrzeni ponad 10 lat pracował z wieloma osobami i wypracował skuteczny sposób aby jego podopieczni osiągnęli założone cele. Trenując Kick – boxing nigdy nie był zwolennikiem „klasycznej siłowni”. W 2017 roku dołączył do elitarnego grona Instruktorów Strong First The School of Strength.

Na treningach stawia na ogólny rozwój, jednak nadrzędną zdolnością motoryczną i fundamentem jest SIŁA. Żeby móc budować siłę potrzebujemy nienagannej techniki, którą trzeba wypracować. Równolegle należy zadbać o gibkość, oddech i pozostałe. Tak uczy, tak pracuje i wie, że to działa.

Jest twórcą i instruktorem unikatowego na skale kraju programu: SPORTOWE WYZWANIE – 30 DAYS CHALLENGE  http://30dayschallenge.pl

Jest czynnym sportowcem. Był członkiem Kadry Polski Juniorów w Kick- Boxingu i zawodnikiem kick- boxingu z tytułami min. Mistrza Polski Juniorów i w-ce Mistrza Polski Seniorów. Bierze udział w zawodach biegowych w terenie. Trenuje Zgodnie z systemem Hardstyle wg szkoły StrongFirst. Trenuje kick – boxing, pływa i wiele innych. Prowadzi zdrowy i świadomy tryb życia. Począwszy od codziennej aktywności fizycznej, poprzez racjonalne żywienie, świadomy oddech i planowany sen.  Jego misją  jest inspirować innych do zmiany nawyków i wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie.  Interesuje się fizjologią człowieka. Wpływem oddechu, medytacji i różnych alternatywnych metod działających na nasz organizm.

Najważniejsze uprawnienia i ukończone szkolenia

 • SFG1 – Strong First Girya
 • SFB – Strong First Bodyweight
 • Instruktor Flexible Steel
 • Instruktor Ground Force Method
 • MoveStrong Workshop
 • Trx Intruktor Group
 • Instruktor snowboardu
 • Instruktor Gimnastyki
Rozwiń

Monika Piwnicka, Chudzińska

Instruktor

Instruktor IPNFA Międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku. W 2004 roku odbyła 9-cio miesięczny program kursu szkoleniowego metody PNF w Kaiser Foundation Rehabilitation Centre, Vallejo , gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami z wykorzystaniem metody PNF. Jest czynnym fizjoterapeutą, który w pracy z pacjentami wykorzystuje szerokie spektrum działań fizjoterapeutycznych.

2000 Fizjoterapeuta, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Fizjoterapii
2004 Program szkoleniowy PNF, Vallejo 

2004 Ukończony kurs Kinesio –Taping by Dr Kenzo 
2006 Terapeuta koncepcji Mulligan (MCTA) 
2007 Asystent Instruktora PNF (IPNFA) 2008 Terapeuta Manualny 
2008 Certyfikowany terapeuta diagnozowania i leczenia metodą McKenziego
2010 Ukończony kurs Anatomia Palpacyjna 
2011 IPNFA międzynarodowy instructor (Basic Instructor) PNF

Rozwiń

Rafał Marciniak D.O. MT

Instruktor

Fizjoterapeuta, Dyplomowany Osteopata, Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth.

Rafał Marciniak D.O. MT – Fizjoterapeuta, Dyplomowany Osteopata,

Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth. Absolwent
Sutherland College of Osteopathic Medicine, oraz wielu specjalistycznych
szkoleń podyplomowych z zakresu osteopatii i terapii manualnej, m.in. w
koncepcji Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych metody GDS, technik
powięziowych, neuromanipulacji oraz manipulacji wisceralnych. Terapeuta z
wieloletnim doświadczeniem klinicznym, zdobytym w poznańskich i
warszawskich ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w Portugalii i na
Ukrainie. Osteopatię praktykuje w prywatnym gabinecie w Poznaniu.
Asystent i wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie.
Od 2014 roku regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych przez
światowej sławy wykładowców i ekspertów w dziedzinie osteopatii
funkcjonalnej, strukturalnej, anatomii palpacyjnej oraz technik
wisceralnych i czaszkowo-krzyżowych. Wykładowca na rocznym Studium
Terapii Tkanek Miękkich w Poznaniu. Wraz z Marcinem Fluderem i Anną
Gawryszewską współzałożyciel Instytutu Anatomii Palpacyjnej. Prowadzi
szkolenia z anatomii palpacyjnej i sektorowego oraz globalnego podejścia
do leczenia systemu mięśniowo-powięziowego. Zdobywca licznych medali na
arenie polskiej i międzynarodowej w wioślarstwie m.in. dwukrotny złoty
medalista World Rowing Masters Regatta Ballarat, Australia.

Rozwiń

Sakis Adamidis

Instruktor

nstruktor IPNFA międzynarodowy instruktor ( Advanced Instructor) PNF Sakis Adamidis doktor fizjoterapii. Tytuł uzyskał na Uniwersytecie w Sofii (NSA University of Sofia). Jest certyfikowanym instruktorem metody PNF oraz Mulligan.

Jest czynnym fizjoterapeutą, który w pracy z pacjentami wykorzystuje szerokie spektrum działań fizjoterapeutycznych od wspomnianej metody PNF czy koncepcji Mulligan, przez metodę Kaltenborn-Evjenth, terapię manualną, czy terapię Bobath.

1995 Fizjoterapeuta, Technological University of Thessaloniki, Wydział Fizjoterapii. Greece
2001 Certyfikowany Terapeuta PNF (IPNFA)
2002 Asystent Instruktora PNF (IPNFA)
2003 Terapeuta NDT (Bobath)
2003 Terapeuta Manualny
2004 Ukończony kurs OMT(Kaltenborn-Evjenth)
2006 Certyfikowany terapeuta koncepcji Mulligan (MCTA)
2007 Instruktor koncepcji Mulligan
2009 Asystent instruktor metody BOBATH dla dorosłych
2010 Doktor fizjoterapii,  National Sports Academy w Sofii
2011 IPNFA międzynarodowy instructor (Advanced  Instructor) PNF

Rozwiń