Rehamax

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy

Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń w obrębie stawu skokowego i stopy. Kurs przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach, gabinetach oraz w klubach sportowych.

Jest to kurs kliniczne adresowane do:

– fizjoterapeutów, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej, ortopedów, neurologów, reumatologów, anestezjologów)

– studentów fizjoterapii i medycyny.

Cykl szkoleniowy składa się z 3-dniowego kursu intensywnego (32 godziny dydaktyczne). Elementy badania oraz leczenia zawarte w programie kursu opracowane są według wytycznych EVIDENCE BASED MEDICINE, a więc w oparciu o wyniki badań klinicznych publikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych w ramach tzw. Listy Filadelfijskiej ze wskaźnikiem Impact Factor.

Uczestnicy otrzymują: • profesjonalnie opracowany skrypt • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych • dwa certyfikaty ukończenia kursu: w języku polskim oraz w języku angielskim

Zagadnienia objęte programem kursu:

1. Podstawy anatomii i biomechaniki stawu skokowego i stopy.

2. Anatomia palpacyjna wybranych struktur w obrębie stopy.

3. Kompleksowe badanie stawu skokowego i stopy z wykluczeniem uszkodzeń innych struktur mogących mieć wpływ na obraz kliniczny pacjenta.

4. Patologie w obrębie stawu skokowego i stopy: - "Skręcenie stawu skokowego" - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie (dokładne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, analiza diagnostyczna z wykluczeniem innych struktur: więzadła strzałkowo-skokowego przedniego - ATFL, więzadła strzałkowo-skokowego tylnego - PTFL i więzadła strzałkowo-piętowego - CFL; postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od fazy leczenia: ostra, podostra, przewlekła; profilaktyka uszkodzeń stawu piszczelowo-strzałkowego, - Uszkodzenie więzadła trójgraniastego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie, - Uszkodzenie rozcięgna podeszwowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie, - Jałowa martwica guza kości piętowej (choroba Haglunda-Severa) - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta? - Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta? - Uszkodzenie ścięgna Achillesa - wywiad, analiza badania, leczenie zachowawcze oraz pooperacyjne, - Złamanie V kości śródstopia.

5. Planowanie procesu leczenia oraz fizjoterapia (zachowawcza i pooperacyjna) powyższych dysfunkcji w obrębie stawu skokowego i stopy z wykorzystaniem: terapii manualnej, tapingu, stretchingu (struktur pasywnych i aktywnych), dynamicznej stabilizacji, treningu mięśniowego, metod neurofizjologicznych, głębokiego masażu poprzecznego, metod powięziowych, technik w zakresie "opracowania" blizny pooperacyjnej, efektywnej fizykoterapii.

6. Omówienie z przedstawieniem dokładnej praktyki postępowania fizjoterapeutycznego po zabiegach chirurgicznych po zerwaniu ścięgna Achillesa, złamaniach kostek oraz uszkodzeniach więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Informacje

Miejsce:Kraków
Instruktor:dr Bartosz Rutowicz
Terminy szkolenia:2023-12-08 - 2023-12-10
Cena:2450 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

28-30 września 2024
Kurs Trening medyczny: odcinek szyjny, piersiowy i kończyna górna

Kurs Trening medyczny: odcinek szyjny, piersiowy i kończyna górna Rzeszów 2024