Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II kursu SI

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II kursu SI

Fizjoterapeuci, Terapeuci zajęciowi, którzy ukończyli kurs Integracji Sensorycznej I stopnia.

Cel: Zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty terapeuty SI.

TERMIN:

31.07-08.08.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I

18-24.01.2021 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II

INSTRUKTORZY: dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy

CENA: 4 500 zł, płatność rozłożona na raty

 Kurs Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej jest kursem akredytowanym przez Kuratorium Oświaty. Uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. 

Program kursu Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej – stopień II SI

 •  Obserwacja kliniczna –pokaz 
 •  Obserwacja kliniczna-komentarz
 •  Obserwacja kliniczna ćwiczenia
 •  Inwentarz percepcji czuciowej
 •  Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 •  Problemy związane z percepcją słuchową i mową
 •  Problemy związane z percepcją wzrokową
 •  Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia
 • Objawy zaburzonej integracji sensorycznej – ćwiczenia
 • Zastosowanie terapii SI w pracy z dzieckiem z autyzmem
 •  Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej, testy funkcjonalne.
 • Diagnoza i terapia SI dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu
 •  Dyspraksja: rodzaje i postępowanie terapeutyczne
 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz
 • Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa
 • Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD
 • Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy
 • Opracowanie wyników badań
 • Terapia w metodzie SI – zasady ogólne, przesłanki teoretyczne
 • Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych
 • Sprzęt w terapii SI
 • Prezentacja terapii z dzieckiem 
 • Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie charakterystyk dla poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali 
 • Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach SI związanych z podwrażliwością układu przedsionkowego /zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne/
 • Uwagi do analizy wyników prowadzonych obserwacji klinicznych,
 • Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i przekraczania linii środkowej ciała
 • Dysfunkcje modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi
 • Trening słuchowy
 • Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
 • Jak tłumaczyć nauczycielom, rodzicom, lekarzom co to jest integracja sensoryczna.
 • Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych: Masaż Willbarger
 • Egzamin

Polecana literatura:

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw

Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego 

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna na co dzień

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej 

Metoda Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2

Informacje

Miejsce:Pruszków k/Warszawy
Instruktor:dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska
Terminy szkolenia:2020-07-31 - 2021-01-24
Cena:4500 zł

 

Zapisz się na szkolenie