KURS PRZEZNACZONY DLA LEKARZY, MAGISTRÓW FIZJOTERAPII, LICENCJATÓW FIZJOTERAPII

KURS A

18-21 marca 2021 r.

Miejsce: Pruszków k/Warszawy

Organizator : Monika Korfanty tel. 512 22 04 94

Ogólne założenia metody McKenziego

Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych i obecnie jest najpopularniejszym sposobem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej Zelandii.

Od innych metod fizjoterapii różni się własnym, oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz zupełnie innym podejściem leczniczym.

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz kończyn.

Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby.

Kolejnym etapem jest badanie oparte na znajomości wzorów bólowych czyli charakterystycznej topografii objawów oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania.

Taki sposób diagnozowania pozwala w wielu wypadkach znacznie wcześniej zidentyfikować źródło dolegliwości, niż mogą to zrobić skomplikowane drogie badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Badanie przeprowadzone metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych, wchodzących w układ autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa.

Dla każdego z zespołów autor zaleca odrębny sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn. W około 90% przypadków sprleawcą kłopotów z kręgosłupem jest uszkodzony krążek międzykręgowy. Wewnętrzne elementy uszkodzonego dysku mają skłonność do przemieszczania się z każdym ruchem bądź zmianą pozycji ciała. Badanie metodą McKenziego pozwala ustalić kierunek przemieszczania uszkodzonych tkanek, więc terapeuta może ustalić, jakim ruchem ciała chory ma wprowadzić na swoje miejsce przemieszczone, uszkodzone tkanki krążka. Pacjent czynnie, ruchem wykonywanym samodzielnie albo z pomocą terapeuty, koryguje zaburzenia struktury uszkodzonego dysku, uzyskując jednocześnie szybkie zmniejszenie lub całkowitą eliminację bólu.

Jeśli przyczyną bólu nie jest uszkodzony dysk lecz utrata elastyczności i prawidłowej ruchomości kręgosłupa (najczęściej spowodowana siedzącym trybem życia i zbyt jednostajnymi pozycjami w życiu codziennym) – wówczas leczenie przyczynowe polega na stopniowym usuwaniu istniejących ograniczeń ruchomości. Istnieje też pewna grupa pacjentów, u których badanie kręgosłupa nie ujawnia żadnych nieprawidłowości z wyjątkiem błędnego nawyku postawy. W ich przypadku eliminacja przyczyny bólu polega na dokładnej edukacji w zakresie korekcji postawy.

Kurs podstawowy składa się z pięciu części, podzielonych okresami praktyki klinicznej, umożliwiających gromadzenie praktycznych doświadczeń. Całość trwa co najmniej 14 miesięcy i kończy się Egzaminem Uwierzytelniającym. Po jego pomyślnym złożeniu otrzymuje się prawo do używania tytułu Terapeuty Uwierzytelnionego (Certyfikowanego) Międzynarodowego Instytutu McKenziego oraz stosowny certyfikat honorowany na całym świecie.

Kurs A – odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Pierwsza cześć kursu podstawowego składa się z wykładu, dyskusji i demonstracji na pacjentach i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją metody McKenziego oraz umożliwienie im dokonania klasyfikacji leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Eksponowana jest także zasadnicza rola profilaktyki w metodzie McKenziego.

Kurs B – odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Druga cześć kursu  podstawowego powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji na pacjentach, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych metod w odniesieniu do innych części kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa problemów związanych z odcinkiem piersiowym i szyjnym, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa.

Moduł C - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Lędźwiowy (Kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna dolna)

Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Na segment C składaja się:

  • warsztaty w zakresie podstawowych technik manualnych (liczba uczestników jest ograniczona dla zapewnienia adekwatnej opieki dydaktycznej). Dogłębna analiza praktyki klinicznej
  • praca - ćwiczenia w małych grupach - praktyczne rozwiązywanie problemów, demonstracja bardziej złożonych przypadków (na dwóch lub więcej pacjentach)
  • zapoznanie się z literaturą fachową
  • analiza przypadków pacjentów z objawami ze strony kończyny dolnej, ich diagnostyka i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń

Moduł D - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia - Kręgosłup Szyjny i Piersiowy (Kurs zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna górna)

Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na zaawansowane techniki manualne, a także na pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu problemów na poziomie zaawansowanym. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie metody McKenziego. Omawiane są też zasady biomechanicznego diagnozowania i leczenia objawów ze strony kończyny górnej.

Minimalne przerwy pomiędzy poszczególnymi kursami programu podstawowego

Część B - cztery miesiące po kursie A Część C - sześć miesięcy po kursie B Część D - sześć miesięcy po kursie C

Maksymalna przerwa między dwoma kursami nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku przekroczenia limitu dwóch lat wymagane jest powtórzenie kursu.

Punkty edukacyjne dla lekarzy

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 88/KKM/08/P-V z dnia 18.04.08 i uchwałą nr 112/KKM/08/P-V z dnia 16.06.2008 r. Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska spełnia warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z siedzibą Instytutu (Poznań, ul. Strzecha 36) mocą uchwały 668/2008 z dnia 16.05.2008r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska wpisany został do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, pod nr 63-000030-001-0001 i ma możliwość przyznawania punktów edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2004 (Dziennik Ustaw nr 231, poz. 2326) w ilości 1 godzina = 1 punkt edukacyjny.

Za poszczególne kursy można uzyskać następującą ilość punktów:

  • Kurs A – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs B – 28 godzin – 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs C - 28 godzin - 28 punktów edukacyjnych
  • Kurs D - 28 godzin - 28 punktów edukacyjnych

Prowadzący : Instytut McKenziego Polska. Miejsce kursu: Pruszków k/Warszawy

Informacje

Miejsce:Pruszków k/Warszawy
Instruktor:Instytut McKenziego Polska
Terminy szkolenia:2021-03-18 - 2021-03-21
Cena:1990 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

7-10 października 2021
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego KURS C/Pruszków 2021

17-20 czerwca 2021
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego kurs A/Rzeszów 2021