IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults)

TERMIN:

I Część    01-05.08.2022
II Część   22-26.11.2022
III Część  24-28.01.2023

INSTRUKTOR:Hanna Aviv, IBITA Advanced Instructor

CENA: 6 900 zł

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.

Kursy prowadzone w ramach kursu podstawowego trwa 120 godzin lekcyjnych rozłożonych na 15 dni. Kurs przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z pacjentami z zaburzeniami w obrębie CUN, w tym : po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych czy z SM.

W trakcie kursu szczegółowo omawiane są zagadnienia związane ze wszystkimi dolegliwościami i zaburzeniami tej grupy pacjentów, jak również pokazywane są propozycje ich terapii. Kurs obejmuje analizę prawidłowego ruchu, która umożliwia zrozumienie patomechanizmu zaburzeń powstających w ciele pacjenta z uszkodzonym CUN. Uczestnicy kursu otrzymują precyzyjny schemat badania pacjentów oraz nabywają umiejętności planowania i prowadzenia skutecznej terapii. Proces usprawniania przedstawiany na kursie obejmuje zarówno postępowanie w fazie ostrej, jak i przewlekłej.

Kurs zawiera demonstracje wzorcowych terapii pacjenta oraz pracę uczestnika kursu z pacjentem przez 10 dni.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (magister, licencjat, technik ) lub lekarz

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia terapii
pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji Bobath. Podczas szkolenia
uczestnik zdobędzie wiedzę na temat wspomagań i technik stosowanych w
koncepcji Bobath, neurofizjologii, nauczania motorycznego, kontroli
posturalnej. Nabędzie umiejętność zintegrowania zasady Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ich
ocenie i leczeniu dorosłych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Hanna Aviv, IBITA Advanced Instructor
Terminy szkolenia:2022-08-01 - 2023-01-28
Cena:6900 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

7 października - 13 grudnia 2022
IBITA Bobath dla dorosłych

IBITA Bobath dla dorosłych Kielce/2022