Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I kurs SI oraz Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II kurs SI

Fizjoterapeuci, Terapeuci zajęciowi.

Cel: Zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty terapeuty SI.

TERMIN:

Grupa D/2019 

01-04.10.2019 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

11-19.01.2020 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I

22-28.08.2020– *Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II
(*)-Zmiana Terminu

INSTRUKTORZY: dr Maria Borkowska, Aleksandra Owczarz-Jankowska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy

CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty

BRAK WOLNYCH MIEJSC !

Kurs Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz kurs
Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej są kursami akredytowanymi
przez Kuratorium Oświaty. Uprawniają do prowadzenia diagnozy i terapii
SI.

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną
jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego
organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym
sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń,
które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.
Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się
(trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci
autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa,
nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą
SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje
ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania,
przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania
systemów sensorycznych.

Program kursu Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I SI

1. Twórca teorii integracji sensorycznej

2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - metodologia

3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej

4. Główne założenia integracji sensorycznej

5. Model kanału sensorycznego

6. Diagnoza i opracowanie wyników /ogólne założenia/

7. Typy zaburzeń integracji sensorycznej

8. Budowa i działanie układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków integracji sensorycznej

9. Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych

10. Główne procesy neurofizjologiczne związane z rejestracją i modulacją bodźców sensorycznych

11. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka
ze szczególnym uwzględnieniem integracji bodźców
przedsionkowo-proprioceptywnych /reakcje posturalne, odruchy, funkcje
okoruchowe, percepcja ciała, uwaga, orientacja przestrzenna,
lateralizacji, mowa, i inne

12. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami
integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji
integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych.

13. Występowanie zasburzeń integracji sensorycznej wśród różnych grup dzieci

14. Neurofizjologia schematu ciała

15. System czuciowy i jego dysfunkcje

16. Obserwacja kliniczna –pokaz

17. Obserwacja kliniczna-komentarz

18. Obserwacja kliniczna ćwiczenia

19. Inwentarz percepcji czuciowej

20. Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

21. Problemy związane z percepcją słuchową i mową

22. Problemy związane z percepcją wzrokową

23. Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia

24. Dyspraksja

25. Objawy zaburzonej integracji sensorycznej – ćwiczenia

Program kursu Terapia Integracji Sensorycznej – stopień II SI

1.Zastosowanie terapii SI w pracy z dzieckiem z autyzmem

2. Obserwacja Kliniczna

3. Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej

4.Diagnoza i terapia SI dzieci z trudnościami w uczeniu się

5.Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu

6. Dyspraksja: rodzaje i postępowanie terapeutyczne

7.Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz

8.Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka

9.Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa

10.Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD

11.Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy

12.Opracowanie wyników badań

13.Terapia w metodzie SI – zasady ogólne, przesłanki teoretyczne

14. Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych

15.Sprzęt w terapii SI

16.Prezentacja terapii z dzieckiem

17.Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie charakterystyk dla poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali

18.Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach SI
związanych z podwrażliwością układu przedsionkowego /zaburzenia mowy,
trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne/

19.Uwagi do analizy wyników prowadzonych obserwacji klinicznych,
20.Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i
przekraczania linii środkowej ciała

21.Dysfunkcje modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi

22. Trening słuchowy

23.Terapia obronności dotykowej i dyspraksji

24.Jak tłumaczyć nauczycielom, rodzicom, lekarzom co to jest integracja sensoryczna.

25.Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych: Masaż Willbarger

26.Egzamin

Polecana literatura:

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw

Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna na co dzień

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2

Informacje

Miejsce:Pruszków k/Warszawy
Instruktor:Cornelia Katharina Schmitt-Baerend
Terminy Kursu:2019-11-18 - 2020-08-28
Cena:6500 zł

 

Zapisz się na Kurs

Zobacz także

1 grudnia 2020 - 7 marca 2021
Integracja sensoryczna

IS - Integracja sensoryczna Pruszków Grupa C/(2020-2021)