Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I szkolenia SI oraz Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II szkolenia SI

Kurs adresowany jest do: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, psychologów, oligofrenopedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów.

Cel: Zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikaty terapeuty SI.

TERMIN:

Grupa A/2021

21-24.04.2021 – Stopień I, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

08-16.05.2021 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część I

14-20.06.2021 – Stopień II,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, część II


INSTRUKTORZY: Aleksandra Owczarz-Jankowska, dr Joanna Kryszczyńska

MIEJSCE: Pruszków k/Warszawy

CENA: 6 500 zł za stopień I i II, płatność rozłożona na raty

Szkolenie Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej oraz Szkolenie Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej są szkoleniami akredytowanymi przez Kuratorium Oświaty. Uprawniają do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.

Program szkolenia Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I SI

1. Twórca teorii integracji sensorycznej

2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - metodologia

3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej

4. Główne założenia integracji sensorycznej

5. Model kanału sensorycznego

6. Diagnoza i opracowanie wyników /ogólne założenia/

7. Typy zaburzeń integracji sensorycznej

8. Budowa i działanie układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków integracji sensorycznej

9. Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych

10. Główne procesy neurofizjologiczne związane z rejestracją i modulacją bodźców sensorycznych

11. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych /reakcje posturalne, odruchy, funkcje okoruchowe, percepcja ciała, uwaga, orientacja przestrzenna, lateralizacji, mowa, i inne

12. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji integracji bodźców przedsionkowo-proprioceptywnych.

13. Występowanie zasburzeń integracji sensorycznej wśród różnych grup dzieci

14. Neurofizjologia schematu ciała

15. System czuciowy i jego dysfunkcje

16. Obserwacja kliniczna –pokaz

17. Obserwacja kliniczna-komentarz

18. Obserwacja kliniczna ćwiczenia

19. Inwentarz percepcji czuciowej

20. Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

21. Problemy związane z percepcją słuchową i mową

22. Problemy związane z percepcją wzrokową

23. Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia

24. Dyspraksja

25. Objawy zaburzonej integracji sensorycznej – ćwiczenia

Program szkolenia Terapia Integracji Sensorycznej – stopień II SI

1.Zastosowanie terapii SI w pracy z dzieckiem z autyzmem

2. Obserwacja Kliniczna

3. Południowo-Kalifornijskie testy Integracji Sensorycznej

4.Diagnoza i terapia SI dzieci z trudnościami w uczeniu się

5.Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu

6. Dyspraksja: rodzaje i postępowanie terapeutyczne

7.Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz

8.Stymulacja sensoryczna u niemowląt i dzieci z grupy ryzyka

9.Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa

10.Diagnoza SI i wskazówki do terapii dzieci z ADHD

11.Zależności między procesami SI a zaburzeniami mowy

12.Opracowanie wyników badań

13.Terapia w metodzie SI – zasady ogólne, przesłanki teoretyczne

14. Zajęcia warsztatowe na Sali – Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych

15.Sprzęt w terapii SI

16.Prezentacja terapii z dzieckiem

17.Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie charakterystyk dla poszczególnych syndromów, Ćwiczenia na sali

18.Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach SI związanych z podwrażliwością układu przedsionkowego /zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne/

19.Uwagi do analizy wyników prowadzonych obserwacji klinicznych, 20.Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej, sekwencyjności i przekraczania linii środkowej ciała

21.Dysfunkcje modulacji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi

22. Trening słuchowy

23.Terapia obronności dotykowej i dyspraksji

24.Jak tłumaczyć nauczycielom, rodzicom, lekarzom co to jest integracja sensoryczna.

25.Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych: Masaż Willbarger

26.Egzamin

Polecana literatura:

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw

Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna na co dzień

Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2

Informacje

Miejsce:Pruszków k/Warszawy
Instruktor:Aleksandra Owczarz Jankowska, dr Joanna Kryszczyńska
Terminy szkolenia:2021-04-21 - 2021-06-20
Cena:6500 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

4 września 2021 - 16 stycznia 2022
Integracja sensoryczna

IS - Integracja sensoryczna Pruszków Grupa C/(2021-2022)

10 czerwca - 21 listopada 2021
Integracja sensoryczna

IS - Integracja sensoryczna Pruszków Grupa B/2021