Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania leczniczego elastycznego kinesiology tapingu w pediatrii. Na zakończenie kursu uczestnicy będą biegli w tworzeniu i stosowaniu określonych aplikacji.

Cykl szkoleniowy składa się z 2-dniowego kursu intensywnego (17 godzin dydaktycznych).

Uczestnicy otrzymują: • profesjonalnie opracowany skrypt • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych • certyfikat ukończenia kursu.

Termin kursu: 15-16.10.2022

Miejsce kursu: Rzeszów

Program kursu:

I dzień szkolenia – 9.00-17.30

9.00 – 9.10  Rozpoczęcie, przedstawienie programu szkolenia

Część teoretyczna

9.00 – 9.45  Wykład – Kinesiology Taping – Plastrowanie Dynamiczne w pediatrii

9.45 – 10.45  Przypomnienie technik podstawowych i wskazania do łączenia aplikacji KT. Prezentacja zastosowania technik Kinesiology Tapingu w różnych zaburzeniach. ortopedycznych i neurologicznych

10.45 - 11.00 – Przerwa kawowa

Zajęcia praktyczne z pacjentami

11.00 – 11.45 – Przypomnienie aplikacji (techniki mięśniowe, więzadłowe, powieziowe, korekcyjne, funkcjonalne, limfatyczne) – Kombinacje łączenia technik mięśniowych i  korekcyjnych

11.45 – 12.30 - Pacjent z obniżonym napięciem mięśniowym – analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie.

12.30 – 13.45 - Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu –techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcyjne

13.45 - 14.30– Przerwa obiadowa

14.30 – 15.15Pacjent ze wzmożonym napięciem mięśniowym – analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie.

15.15-17.15 –  Zajęcia praktyczne - ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcyjne.

17.15 - 17.30 – Pytania. Podsumowanie i zakończenie 1 dnia szkolenia

II dzień szkolenia – 9.00-15.00

9.00 – 9.15  Rozpoczęcie, Omawianie zagadnień klinicznych

9.15 – 10.00 - Pacjent z dysfunkcją posturalną –  restrykcje powięziowe – analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie

10.00 – 11.15 – Zajęcia praktyczne - ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcyjne.

11.15 - 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 12.15 - Pacjent z dysfunkcją porażenia splotu ramiennego lub hemiplegią – analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie

12.15-13.00 – Zajęcia praktyczne - ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcja guza piętowego i stopy.

13.00 - 13.15 – Przerwa kawowa

13.15 – 15.00 - Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcyjne, powięziowe

15.00 – Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:mgr Ireneusz Hałas
Terminy szkolenia:2022-10-15 - 2022-10-16
Cena:1230 zł

 

Zapisz się na szkolenie