Rehamax

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów zajęciowych.

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie oceny zaburzeń kontroli posturalnej i równowagi, prowadzenia interwencji terapeutycznej u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Cykl szkoleniowy składa się z 2-dniowego kursu intensywnego (18 godzin dydaktycznych). 

Uczestnicy otrzymują: • profesjonalnie opracowany skrypt • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych • certyfikat ukończenia kursu. 


Na kursie nauczysz się:

 • rozpoznawać i klasyfikować zaburzenia kontroli posturalnej,
 • przeprowadzać ocenę kontroli posturalnej i równowagi,
 • korzystać z narzędzi diagnostycznych,
 • interpretować wyniki oceny,
 • zaplanować skuteczną terapię wykorzystując wyniki oceny i proces rozumowania klinicznego,
 • prowadzić terapię zaburzeń PC u pacjentów z deficytami neurologicznymi,

Program kursu:

1. Kontrola posturalna, PC – co trzeba o niej wiedzieć:

 • aspekty kontroli posturalnej,
 • regulacja i podłoże neurofizjologiczne PC,
 • zaburzenia kontroli posturalnej,
 • rozumowanie kliniczne dla kontroli posturalnej
 • sensoryczne systemy kontroli posturalnej
 • charakterystyka biomechaniczna PC.

2. Ocena PC na potrzeby terapeutyczne:

 • ocena kontroli posturalnej i równowagi,
 • analiza w trakcie zadań funkcjonalnych,
 • analiza czynników środowiskowych wpływających na PC.

3. Kontrola posturalna i oddychanie.

4. Kontrola posturalna i chód.

5. Kontrola posturalna i kończyna górna.

6. Kontrola postawy i starzenie się.

7. Praktyka terapeutyczna, interwencja terapeutyczna u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi:

 • strategie terapeutyczne,
 • oddziaływanie korekcyjne,
 • utrwalanie efektów terapeutycznych.

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Anna Fehérné Kiss, IBITA Bobath Instructor
Terminy szkolenia:2024-05-11 - 2024-05-12
Cena:1700 zł

 

Zapisz się na szkolenie