Rehamax

Kurs dla: fizjoterapeutów, lekarzy, techników fizjoterapii, studentów fizjoterapii i medycyny, podologów.

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki oraz terapii dysfunkcji stopy dziecka.

Cykl szkoleniowy składa się z 2-dniowego kursu intensywnego (20 godzin dydaktycznych). 

Uczestnicy otrzymują: • profesjonalnie opracowany skrypt • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych • certyfikat ukończenia kursu. 

Na kursie nauczysz się:

 • rozpoznawać i klasyfikować wady stóp,
 • przeprowadzać badanie stóp oraz postawy ciała,
 • korzystać z narzędzi diagnostycznych (podoskop, podograf, mata tensometryczna),
 • interpretować wyniki badania,
 • rozpoznawać zależności pomiędzy stopą a kolanem, biodrem i miednicą,
 • zaplanować skuteczną terapię,
 • prowadzić działania terapeutyczne w tym rejonie,
 • aplikować ćwiczenia odpowiednie do poszczególnych wad stopy,
 • dobrać prawidłowo wkładki ortopedyczne oraz optymalne obuwie

Program kursu:

1. Stopy – co trzeba o nich wiedzieć:

 • anatomia funkcjonalna,
 • fizjologiczny rozwój stopy,
 • zależności pomiędzy stopa a kolanem, biodrem i miednicą,
 • analiza chodu w aspekcie pracy stopy.

2. Badanie stopy na potrzeby terapeutyczne – integracja kluczowych punktów – karta badania:

 • badanie manualne stóp,
 • ocena punktów odniesienia,
 • normy i interpretacje.

3. Narzędzia badawcze wykorzystywane do badania stóp:

 • podograf,
 • podoskop,
 • mata tensometryczna,
 • inne niespecyficzne możliwości oceny stóp,

4. Kompleksowa ocena kończyny dolnej – pomiary:

 • testy kliniczne,
 • interpretacja RTG,
 • ocena skrótu anatomicznego.

5. Zależności dysfunkcji stawu krzyżowo biodrowego i stopy w odniesieniu do statyki ciała u dzieci.

6. Najczęstsze zmiany we wzorcach chodu determinowane dysfunkcjami stóp i kompleksu obręczy miednicznej.

7. Praktyka terapeutyczna:

 • techniki mobilizacyjne,
 • elementy terapii powięziowej i tkanek miękkich,
 • oddziaływanie korekcyjne,
 • utrwalanie efektów terapeutycznych.

8. Rola obuwia w procesie terapeutycznym:

 • prawidłowy dobór obuwia,
 • stopa stabilna i niestabilna,
 • but ortopedyczny.

9. Wkładki ortopedyczne:

 • interpretacja badania,
 • prawidłowy dobór wkładek ortopedycznych.

10. Strategia terapii stopy:

 • pokazowa terapia.

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:mgr Małgorzata Jura
Terminy szkolenia:2024-08-17 - 2024-08-18
Cena:1540 zł

 

Zapisz się na szkolenie