Kurs składa się z dwóch 3-dniowych modułów.Czas trwania kursu: 50 godzin dydaktycznych.

Moduł I Miednica i kończyna dolna,

Moduł II Tułów, szyja, czaszka i kończyna górna,

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności świadomej palpacji poszczególnych warstw systemu mięśniowo-powięziowego oraz poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu anatomii funkcjonalnej i biomechaniki ludzkiego ciała. Uczestnicy kursu nauczą sięposzukiwać restrykcji w ciele i w sposób celowany i indywidualny dla każdego pacjenta usuwać je za pomocą technik mięśniowo-powięziowych. W trakcie kursu omówiona zostanie szczegółowa anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami ludzkiego organizmu. Każdy z mięśni zostanie omówiony zarówno pod względem jego funkcji prawidłowej, jak i działania w hiper-lub hipotonii w zależności od przyjętego punktu stałego. Całość zostanie zebrana w ciągi mięśniowo-powięziowe i przeanalizowana w kontekście globalnych dysfunkcji w ciele.

Termin: 

16-18.10.2020 - moduł I,

3-15.11.2020-moduł II

Cena kursu: 2 500 zł.

Miejsce: Rzeszów

Prowadzący: Rafał Marciniak


Ramowy program kursu

 Moduł I Miednica i kończyna dolna. 
Dzień I

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

13:30-16:30 Analiza posturalna.

 Przerwa kawowa 16:30-16:45

 16:45-18:30 Anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami w obrębie miednicy.


Dzień II 

8:30-11:30 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie miednicy część 1.

Przerwa kawowa 11:30 - 11:45 

11:45-14:00 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie miednicy część 2.

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

14:45-16:45 Anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami w obrębie kończyny dolnej.

Przerwa kawowa 16:45 – 17:00 

17:00-18:30 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie kończyny dolnej część 1.


Dzień III

8:30-10:00 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie kończyny dolnej część 2.

Przerwa kawowa 10:15 – 10:30

10:30-12:45 Klinika i integracja. Analiza przypadków klinicznych.

12:45-13:00 Pytania, zakończenie modułu.


Moduł II Tułów, szyja, czaszka i kończyna górna.
Dzień I 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

13:30-16:30 Anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami w obrębie tułowia.

Przerwa kawowa 16:30-16:45

16:45-18:30 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie tułowia część 1.


Dzień II 

8:30-11:30 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie tułowia część 2.

Przerwa kawowa 11:30-11:45 

11:45-14:00 Anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami w obrębie szyi i czaszki.

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

14:45-16:45 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie szyi i czaszki.

Przerwa kawowa 16:45-17:00 

17:00-18:30 Anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami w obrębie kończyny górnej.


Dzień III

8:30-10:15 Techniki mięśniowo-powięziowe w obrębie kończyny górnej.

Przerwa kawowa 10:15-10:30

10:30-12:45 Klinika i integracja. Analiza przypadków klinicznych.

12:45-13:00 Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów.


Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Rafał Marciniak D.O. MT
Terminy szkolenia:2020-10-16 - 2020-11-15
Cena:2500 zł

 

Zapisz się na szkolenie