Rehamax

Moduł I Miednica i kończyna dolna,

Moduł II Tułów, szyja, czaszka i kończyna górna,

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności świadomej palpacji poszczególnych warstw systemu mięśniowo-powięziowego oraz poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu anatomii funkcjonalnej i biomechaniki ludzkiego ciała. Uczestnicy kursu nauczą się poszukiwać restrykcji w ciele i w sposób celowany i indywidualny dla każdego pacjenta usuwać je za pomocą technik mięśniowo-powięziowych. W trakcie kursu omówiona zostanie szczegółowa anatomia, funkcja oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi mięśniami ludzkiego organizmu. Każdy z mięśni zostanie omówiony zarówno pod względem jego funkcji prawidłowej, jak i działania w hiper-lub hipotonii w zależności od przyjętego punktu stałego. Całość zostanie zebrana w ciągi mięśniowo-powięziowe i przeanalizowana w kontekście globalnych dysfunkcji w ciele.

Termin:  

12-15.06.2024

Cena kursu: 2 500 zł.

Miejsce: Rzeszów

Prowadzący: Rafał Marciniak


Ramowy program kursu:
Moduł I Miednica i kończyna dolna.
Moduł II Tułów, szyja, czaszka i kończyna górna.

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Rafał Marciniak D.O. MT
Terminy szkolenia:2024-06-12 - 2024-06-15
Cena:2500 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

3-6 października 2024
Masaż tkanek głębokich, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie

Masaż tkanek głębokich, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie. Kraków/2024