Kurs PNF Advanced certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA

Kurs rozwijające PNF trwa 5 dni i obejmuje 50 godzin lekcyjnych .Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.

Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF zgodne z założeniami IPNFA - International PNF Association.

Kurs to kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym w języku polskim. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF".

Wymagania kwalifikacyjne:
·Ukończony kurs podstawowy PNF
·Minimum pół-roczna przerwa od ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Ewa Górna
Terminy Kursu:2020-04-17 - 2020-04-21
Cena:2100 zł

 

Zapisz się na Kurs