Rehamax

Kurs PNF Advanced certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA

Kurs rozwijający PNF trwa 5 dni i obejmuje 50 godzin lekcyjnych .Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.

Kurs prowadzi certyfikowany i akredytowany instruktor IPNFA (International PNF Association). Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF zgodne z założeniami IPNFA - International PNF Association.

Kurs to kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym w języku polskim. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF".

Wymagania kwalifikacyjne: ·Ukończony kurs podstawowy PNF ·Minimum pół-roczna przerwa od ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.

Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Celem jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia terapii pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji PNF. Uzupełnienie wiedzy uczestników , którzy uprzednio odbyli kurs podstwowy poprzez pokazanie i naukę terapii, której podstawą jest praca nad funkcją, którą chory utracił. Celem jest także nabycie kolejnych umiejętności globalnej analizy ciała człowieka, znajomość wpływu PNF na organizm.

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Ewa Górna oraz Monika Piwnicka
Terminy szkolenia:2024-11-25 - 2024-11-29
Cena:2300 zł

 

Zapisz się na szkolenie