PNF Kurs podstawowy Krynica-Zdrój 2022

TERMINY

część I:  02-06.09.2022

część II: 16-20.09.2022

Część I - to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kursy umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

Celem szkolenia "PNF Podstawowy" jest nabycie umiejętności prowadzenia terapii pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji PNF. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat wzorców i technik stosowanych w koncepcji PNF, neurofizjologii, nauczania motorycznego, kontroli posturalnej. Nabędzie umiejętność prawidłowego badania pacjenta metodą PNF oraz uzupełniania karty badania pacjenta.

Informacje

Miejsce:Krynica-Zdrój
Instruktor:Damian Kapturski
Terminy szkolenia:2022-09-02 - 2022-09-20
Cena:3300 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także