Kurs PNF Basic certyfikowany przez organizację o zasięgu międzynarodowym – IPNFA.

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

TERMINY

część I: 30 wrzesień-4 październik 2020

część II: 24-28 październik 2020*

(*)-Zmiana Terminu

Część I - trwająca 5 dni to zapoznanie z filozofią, zasadami
głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki,
wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje
pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - trwająca 5 dni to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kursy umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

Informacje

Miejsce:Białystok
Instruktor:Monika Piwnicka, Chudzińska
Terminy szkolenia:2020-09-30 - 2020-10-28
Cena:3200 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także