PNF Kurs podstawowy RZESZÓW 2022

Kurs podstawowy ( Basic) - 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części.

TERMINY

część I: 12-16.09.2022

część II: 24-28.10.2022

Część I - to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi,  teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, techniki, wzorce ruchowe, analiza i nauka chodu, praca na materacu, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. 

Część II - to rozwinięcie ww. zagadnień, praca z pacjentem pod nadzorem instruktora, który musi być uznany przez IPNFA i tylko takie kursy umożliwiają dalszą edukację w kierunku międzynarodowego terapeuty IPNFA. Cześć II obejmuje analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

Celem szkolenia "PNF Podstawowy" jest nabycie umiejętności
prowadzenia terapii pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji PNF.
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat wzorców i technik
stosowanych w koncepcji PNF, neurofizjologii, nauczania motorycznego,
kontroli posturalnej. Nabędzie umiejętność prawidłowego badania pacjenta
metodą PNF oraz uzupełniania karty badania pacjenta.

Informacje

Miejsce:Rzeszów Rzeszów
Instruktor:Monika Piwnicka, Chudzińska
Terminy szkolenia:2022-09-12 - 2022-10-28
Cena:3300 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także