Rehamax

Celem szkolenia z zakresu uroginekologii w ujęciu osteopatycznym, jest nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania oraz leczenia z dziedziny osteopatii strukturalnej jak i funkcjonalnej.

Szkolenie bardzo praktyczne, bazujące na szczegółowej wiedzy z zakresu anatomii opisowej, topograficznej, palpacyjnej, fizjologii, biomechaniki, diagnostyki różnicowej oraz funkcjonalnej. Prezentowany sposób badania oparty na precyzyjnej analizie łańcuchowej, testach indukcji, palpacji osteopatycznej oraz nasłuchu, ułatwi odnalezienie pierwotnej dysfunkcji, która stanowi przyczynę zgłaszanych przez pacjentkę dolegliwości. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane bezpieczne i skuteczne sposoby pracy, które można zastosować w najczęstszych problemach z zakresu uroginekologii. Zdobyta wiedza zostanie zintegrowana z podejściem strukturalnym, wisceralnym i czaszkowym, co pozwoli w sposób kompleksowy włączyć tą formę terapii do codziennej praktyki klinicznej.

Kurs obejmuje 3 dni szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowany skrypt oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

W trakcie szkolenia:

Nauczysz się podstaw z zakresu diagnostyki różnicowej i semiologii, tak aby stać się terapeutą skutecznym i bezpiecznym dla swoich pacjentów.

Nauczysz się precyzyjnej oceny funkcjonalnej, co pomoże określić poziom dysfunkcji oraz dobrać indywidualny dla każdego pacjenta sposób terapii.

Rozwiniesz umiejętności świadomej palpacji struktur ludzkiego ciała.

Omówione zostaną powiązania i wzajemny wpływ różnych układów ludzkiego organizmu.

Poznasz bezpośrednie i pośrednie sposoby terapii najczęstszych problemów z zakresu uroginekologii.

Dzięki intensywnej części praktycznej szkolenia uczestnik pozna jak szybko, skutecznie i co najważniejsze bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić terapię w rejonie będącym przyczyną dolegliwości.


PROGRAM SZKOLENIA

Diagnostyka różnicowa w uroginekologii

Od objawu do rozpoznania i skutecznej terapii, kiedy kierować pacjenta do innego specjalisty;

Wskazania i przeciwwskazania do terapii.

 

Ocena funkcjonalna

Analiza posturalna i biomechanika w oparciu o łańcuchy mięśniowo-powięziowe.

Anatomia funkcjonalna oraz palpacja osteopatyczna w ujęciu uroginekologicznym.

Integracja diagnostyki strukturalnej, wisceralnej i cranio-sacralnej w poszukiwaniu przyczyny dolegliwości tzw. „pierwotnej dysfunkcji osteopatycznej”.

 

Terapia

Zintegrowane podejście strukturalne, wisceralne oraz cranio-sacralne do leczenia najczęstszych problemów z zakresu uroginekologii.

Zastosowanie bezpośrednich i pośrednich technik manualnych, mięśniowo-powięziowo-więzadłowych

Bezpośrednie oraz pośrednie techniki strukturalne MET, BLT

Praca na narządach wewnętrznych, odruch wiscero-somatyczny i somato-wisceralny, autonomiczny układ nerwowy, równoważenie rozkładu ciśnień między jamami ciała;

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Rafał Marciniak D.O. MT
Terminy szkolenia:2023-11-24 - 2023-11-26
Cena:1700 zł

 

Zapisz się na szkolenie