Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów

Kurs zawiera 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. Czas trwania kursu: 1 dzień: godz. 09.00-18.00, 2 dzień: godz. 8.30-18.00, 3 dzień: godz. 8.30-15.00. . Na kursie uczymy się mechanizmów powstawania skoliozy, biomechaniki skoliozy, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Na kursie uczymy się praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni. Uczymy się odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania. Na kursie uczymy się jak fizjoterapeuta może pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą i jakie ćwiczenia może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu. Uczestnik kursu otrzymuje kolorowy skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie.

Program czasowy kursu:

1 dzień
09:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne
09:05 - 10:45 Część teoretyczna:
 • ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy
 • patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera
 • układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa
10:45 - 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Część teoretyczna:
 • charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th
 • rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy
12:00 - 12:15 przerwa kawowa
12:15 - 13:30 Część teoretyczna:
 • asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy
 • miednica skręcona, skośna
 • zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej
 • środek ciężkości ciała,
 • obciążenia kończyn dolnych podczas stania
13:30 - 14:00 przerwa obiadowa
14:00 - 15:00 Część praktyczna:
 • badanie i diagnostyka osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne
15:00 - 15:45 Część praktyczna:
 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej
15:45 - 16:00 przerwa kawowa
16:00 - 17:00 Część praktyczna:
 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa
17:00 - 17:30 Część praktyczna:
 • praca ze stopą
17:30 - 18:00 Część praktyczna:
 • wpływ obręczy barkowej i biodrowej na kręgosłup
2 dzień
08:30 - 10:15 Część praktyczna:
 • asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa
10:15 - 10:30 przerwa kawowa
10:30 - 11:45 Część praktyczna:
 • asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa
11:45 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Część praktyczna:
 • połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa
13:30 - 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:45 Część praktyczna:
 • techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą
15:45 – 16:00 przerwa kawowa
16:10 - 18:00 Część praktyczna:
 • asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą
3 dzień
08:30 – 10:30 Część praktyczna:
 • postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową
 • ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym
10:30 – 10:45 przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Część praktyczna:
 • mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą
12:00 – 13:00 praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą
13:00 - 15:00 Część praktyczna:
 • prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą

Informacje

Miejsce:Krynica-Zdrój
Instruktor:Dr n. med Piotra Kwiatkowskiego
Terminy szkolenia:2021-12-10 - 2021-12-12
Cena:1600 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

19-21 listopada 2021
SKOLIOZY, DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE

Skoliozy, diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne Rzeszów 2021/1