Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów

Kurs zawiera 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. Czas trwania kursu: 1 dzień: godz. 09.00-18.00, 2 dzień: godz. 8.30-18.00, 3 dzień: godz. 8.30-15.00. . Na kursie uczymy się mechanizmów powstawania skoliozy, biomechaniki skoliozy, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Na kursie uczymy się praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni. Uczymy się odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania. Na kursie uczymy się jak fizjoterapeuta może pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą i jakie ćwiczenia może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu. Uczestnik kursu otrzymuje kolorowy skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie.

Program czasowy kursu:

1 dzień

09:00

Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne

09:05 - 10:45

Część teoretyczna:

 • ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy
 • patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera
 • układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa

10:45 - 11:00

przerwa kawowa

11:00 – 12:00

Część teoretyczna:

 • charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th
 • rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy

12:00 - 12:15

przerwa kawowa

12:15 - 13:30

Część teoretyczna:

 • asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy
 • miednica skręcona, skośna
 • zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej
 • środek ciężkości ciała,
 • obciążenia kończyn dolnych podczas stania

13:30 - 14:00

przerwa obiadowa

14:00 - 15:00

Część praktyczna:

 • badanie i diagnostyka osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne

15:00 - 15:45

Część praktyczna:

 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej

15:45 - 16:00

przerwa kawowa

16:00 - 17:00

Część praktyczna:

 • prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa

17:00 - 17:30

Część praktyczna:

 • praca ze stopą

17:30 - 18:00

Część praktyczna:

 • wpływ obręczy barkowej i biodrowej na kręgosłup

2 dzień

08:30 - 10:15

Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

10:15 - 10:30

przerwa kawowa

10:30 - 11:45

Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

11:45 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Część praktyczna:

 • połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa

13:30 - 14:00

przerwa obiadowa

14:00 – 15:45

Część praktyczna:

 • techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą

15:45 – 16:00

przerwa kawowa

16:10 - 18:00

Część praktyczna:

 • asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą

3 dzień

08:30 – 10:30

Część praktyczna:

 • postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową
 • ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym

10:30 – 10:45

przerwa kawowa

10:45 – 12:00

Część praktyczna:

 • mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą

12:00 – 13:00

praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą

13:00 - 15:00

Część praktyczna:

 • prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą


Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Dr n. med Piotra Kwiatkowskiego
Terminy szkolenia:2021-11-19 - 2021-11-21
Cena:1600 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

10-12 grudnia 2021
SKOLIOZY, DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE

Skoliozy, diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne Krynica-Zdrój 2021