Szkolenie składa się z pięciu 3-dniowych modułów. Czas trwania kursu: 125 godzin dydaktycznych.

Moduł I          Kręgosłup odcinek L-S i miednica;

Moduł II        Kończyna dolna;

Moduł III       Kręgosłup odcinek piersiowy i klatka piersiowa;

Moduł IV       Kręgosłup odcinek szyjny;

Moduł V        Kończyna górna;

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki różnicowej i wykluczającej, z wykorzystaniem precyzyjnie zebranego wywiadu, badania palpacyjnego oraz testów klinicznych i funkcjonalnych narządu ruchu, tak aby przede wszystkim stać się terapeutą bezpiecznym dla pacjenta. Integrowanie podstawowej wiedzy z zakresu neurologii, ortopedii, kardiologii, pulmonologii, gastroenterologii oraz analiza licznych przypadków klinicznych, ułatwią podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do dalszego procesu terapeutycznego lub odesłaniu go do odpowiedniego specjalisty, w celu wykluczenia poważniejszej patologii. Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne sposoby osteopatycznej pracy manualnej z wykorzystaniem technik energii mięśniowej, mobilizacji oraz manipulacji stawowych. Na każdym etapie szkolenia analizowane będą zależności pomiędzy poszczególnymi układami ludzkiego ciała, przede wszystkim w kontekście mięśniowo-powięziowo-więzadłowym, neurologicznym, naczyniowym i wisceralnym, co pozwoli prowadzić terapię w sposób holistyczny i kompleksowy. Szkolenie bardzo intensywne nastawione na kliniczny aspekt leczenia manualnego oraz na ciągłą praktyczną integrację zdobytej wiedzy.

Termin:

31.01-02.02.2020 - moduł I,

16-18.03.2020 - moduł II,

03-05.04.2020 -moduł III,

08-10.05.2020 - moduł IV,

29-31.05.2020 - moduł V

Cena kursu: 6 250 zł.

Miejsce: Białystok

Prowadzący: Rafał Marciniak

Ramowy program szkolenia :

Moduł I Kręgosłup odcinek L-S i miednica.               

Dzień I

 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

                                                                                         

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny odcinka L-S i miednicy, testy kliniczne i funkcjonalne.

 

Przerwa kawowa 16:30-16:45

 

16:45-18:30 Badanie palpacyjne elementów kostnych, mięśniowych i nerwowo-naczyniowych kręgosłupa lędźwiowego oraz miednicy.

 

Dzień II 

 

8:30-11:30 Analiza biomechaniczna oraz semiologia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz miednicy.

 

Przerwa kawowa 11:30 - 11:45 

 

11:45-14:00 Techniki tkanek miękkichorazanaliza powiązań mięśniowo-powięziowo-więzadłowych, naczyniowych, neurologicznych oraz trzewnych kręgosłupa lędźwiowego oraz miednicy.

 

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

 

14:45-16:45 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 

Przerwa kawowa 16:45 – 17:00 

 

17:00-18:30 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji miednicy część 1.

 

 

Dzień III

 

8:30-10:00 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji miednicy część 2.

 

Przerwa kawowa 10:15 – 10:30

 

10:30-12:45 Klinika i integracja.

 

12:45-13:00 Pytania, zakończenie modułu.

 

 

Moduł II Kończyna dolna.

 

Dzień I 

 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

 

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny dla kończyny dolnej, testy kliniczne i funkcjonalne w obrębie stawu biodrowego, kolanowego oraz stopy.

 

Przerwa kawowa 16:30-16:45

 

16:45-18:30 Badanie palpacyjne elementów kostnych, mięśniowych i nerwowo-naczyniowych kończyny dolnej.

 

Dzień II 

 

8:30-11:30 Analiza biomechaniczna oraz semiologia stawu biodrowego, kolanowego oraz stopy.

 

Przerwa kawowa 11:30-11:45

 

11:45-14:00 Techniki tkanek miękkichorazanaliza powiązań mięśniowo-powięziowo-więzadłowych, naczyniowych, neurologicznych oraz trzewnych kończyny dolnej.

 

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

 

14:45-16:45 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji stawu biodrowego.

Przerwa kawowa 16:45-17:00 

 

17:00-18:30 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji stawu kolanowego.

 

Dzień III

 

8:30-10:15 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji stopy.

 

Przerwa kawowa 10:15-10:30

 

10:30-12:45 Klinika i integracja.

 

12:45-13:00  Pytania, zakończenie modułu.

 

 

Moduł III Kręgosłup odcinek piersiowy i klatka piersiowa.

 

Dzień I 

 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

 

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny dla odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej, testy kliniczne i funkcjonalne.

 

Przerwa kawowa 16:30-16:45

 

16:45-18:30 Badanie palpacyjne elementów kostnych, mięśniowych i nerwowo-naczyniowych odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej.

 

Dzień II 

 

8:30-11:30 Analiza biomechaniczna oraz semiologia odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej.

 

Przerwa kawowa 11:30-11:45 

 

11:45-14:00 Techniki tkanek miękkichorazanaliza powiązań mięśniowo-powięziowo-więzadłowych, naczyniowych, neurologicznych oraz trzewnych odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej.

 

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

 

14:45-16:45 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji odcinka piersiowego kręgosłupa.

 

Przerwa kawowa 16:45-17:00 

 

17:00-18:30 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji klatki piersiowej cz.1.

 

Dzień III

 

8:30-10:15 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji klatki piersiowej cz.2.

 

Przerwa kawowa 10:15-10:30

 

10:30-12:45 Klinika i integracja.

 

12:45-13:00  Pytania, zakończenie modułu.

 

Moduł IV Kręgosłup odcinek szyjny.

 

Dzień I 

 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

 

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny dla odcinka szyjnego kręgosłupa, testy kliniczne i funkcjonalne.

 

Przerwa kawowa 16:30-16:45

 

16:45-18:30 Badanie palpacyjne elementów kostnych, mięśniowych i nerwowo-naczyniowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Dzień II 

 

8:30-11:30 Analiza biomechaniczna oraz semiologia odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Przerwa kawowa 11:30-11:45 

 

11:45-14:00 Techniki tkanek miękkichorazanaliza powiązań mięśniowo-powięziowo-więzadłowych, naczyniowych, neurologicznych oraz trzewnych odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

 

14:45-16:45 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji odcinka szyjnego kręgosłupa część 1.

 

Przerwa kawowa 16:45-17:00 

 

17:00-18:30 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji odcinka szyjnego kręgosłupa część 2.

 

Dzień III

 

8:30-10:15 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji odcinka szyjnego kręgosłupa część 3. Analiza przypadków klinicznych.

 

Przerwa kawowa 10:15-10:30

 

10:30-12:45 Klinika i integracja.

 

12:45-13:00  Pytania, zakończenie modułu.

 

 

Moduł V Kończyna górna.

 

Dzień I 

 

13:00 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne.

 

13:30-16:30 Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny dla kończyny górnej, testy kliniczne i funkcjonalne.

 

Przerwa kawowa 16:30-16:45

 

16:45-18:30 Badanie palpacyjne elementów kostnych, mięśniowych i nerwowo-naczyniowych kończyny górnej.

 

Dzień II  

 

8:30-11:30 Analiza biomechaniczna oraz semiologia kompleksu barkowego, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

 

Przerwa kawowa 11:30-11:45 

 

11:45-14:00 Techniki tkanek miękkichorazanaliza powiązań mięśniowo-powięziowo-więzadłowych, naczyniowych, neurologicznych oraz trzewnych kompleksu barkowego, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

 

Przerwa obiadowa 14:00-14:45

 

14:45-16:45 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji kompleksu barkowego.

 

Przerwa kawowa 16:45-17:00 

 

17:00-18:30 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji stawu łokciowego.

 

Dzień III

 

8:30-10:15 Technikiharmoniczne, techniki mobilizacji i manipulacji nadgarstka. Analiza przypadków klinicznych.

 

Przerwa kawowa 10:15-10:30

 

10:30-12:45 Klinika i integracja. Pytania.

 

12:45-13:00  Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów.

Informacje

Miejsce:Białystok
Instruktor:Rafał Marciniak D.O. MT
Terminy szkolenia:2020-01-31 - 2020-05-31
Cena:6250 zł brutto

 

Zapisz się na szkolenie