Kurs adresowany jest do certyfikowanych terapeutów NDT – Bobath, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat oceny niemowlaka i dziecka przedwcześnie urodzonego.

Uczestnikami kursu mogą być rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowych, logopedzi oraz lekarze, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath. Kurs jest organizowany zgodne z wytycznymi EBTA określonymi w aktualnym Minimum Stardards. Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (European Bobath Tutors Association). 

Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii niemowląt i małych dzieci.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane są między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

  Zagadnienia objęte programem kursu:

  • zasady leczenia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT-Bobath;
  • różnice pomiędzy prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem niemowlęcia oraz wcześniaka;
  • informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz wcześniaka pod katem neurologicznym, behawioralnym i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/;
  • kryteria interwencji terapeutycznej;
  • współczesne poglądy na temat wczesnego leczenia;
  • pielęgnacji;
  • formy interwencji – demonstracje;
  • różne przykłady interwencji terapeutycznych – analiza przypadku – video;
  • wspomagania stosowane w terapii małego dziecka – na zdjęciach praktycznych;

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

Informacje

Miejsce:Druskienniki, Litwa
Instruktor:Athina Georgiadou, Nikolas Yfantis i Christa Scholtz
Terminy szkolenia:2022-02-13 - 2022-02-25
Cena:6900 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

24 marca - 5 kwietnia 2023
Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby Druskienniki, Litwa 2023