Rehamax

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath, kurs podstawowy

Terminy kursu NDT Bobath 2022

Część I: 05.11-03.12.2022
Część II 14.01-30.01.2023

Kurs obejmuje 40 dni szkoleniowych.

Cena: 18 300 zł

Miejsce: Druskienniki, Litwa  Popularny kurort położony w odległości 200 km od Białegostoku.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim i tłumaczony na język polski. Materiały szkoleniowe opracowane zostały w języku polskim.

Uczestnikami kursu mogą być rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowych, logopedzi, lekarze. Kurs jest organizowany zgodne z wytycznymi EBTA określonymi w aktualnym Minimum Stardards. Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (European Bobath Tutors Association). 

Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Basic jest minimum roczny staż pracy z dziećmi.

Celem kursu jest:

  • zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka i ich wpływu na rozwój dziecka
  • nauczanie rozróżniania różnych typów MPDz
  • rozwijanie umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów dzieci z MPDz
  • rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania technik oraz wspomagań
  • tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta,  zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów
  • zapoznanie się z formami współpracy z opiekunami pacjenta oraz ich edukacji

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, analizy przypadków – video, demonstracji, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

W części teoretycznej poruszane są między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

Zagadnienia objęte programem kursu:

1.Koncepcja Bobath i aktualne podejściem do koncepcji Bobath. Sposoby leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurobiologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia. 

2. Ocena i prowadzenie terapii z pacjentami z MPDz oraz schorzeniami narządu ruchu wg koncepcji NDT-Bobath. 

3. Wielowątkowe podejście do pacjenta, rozwiązywania jego problemów ruchowych, problemów w komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład leczącego zespołu z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Prowadzący: Senior NDT Bobath Instruktor Athina Georgiadou, Grecja, Senior NDT Bobath Instruktor Nikolas Yfantis, Grecja,

Informacje

Miejsce:Druskienniki, Litwa
Instruktor: Athina Georgiadou, Nikolas Yfantis
Terminy szkolenia:2022-11-05 - 2023-01-30
Cena:18300 zł

 

Zapisz się na szkolenie