Trening medyczny w uszkodzeniach stawu kolanowego

Termin: 22-23.09.2020

Cena : 1200 zł

Miejsce: Krynica Zdrój

Celem kursu jest nauka techniki wykonywania ćwiczeń, zdobycie umiejętności ich nauczania oraz kompleksowego planowania i prowadzenia procesu usprawniania u pacjentów z różnymi uszkodzeniami w obrębie stawu kolanowego.

Jest to kurs  adresowany do:

– fizjoterapeutów, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej, ortopedów, neurologów, reumatologów, anestezjologów)

– studentów fizjoterapii i medycyny

-trenerów personalnych specjalizujących się w treningu medycznym.

Cykl szkoleniowy składa się z 2-dniowego kursu intensywnego (16 godzin dydaktycznych).

Uczestnicy otrzymują:

•   profesjonalnie opracowany skrypt

•   prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych

•   dwa certyfikaty ukończenia kursu: w języku polskim oraz w języku angielskim

Idea kursu i jego zakres

Szkolenie to jest wynikiem ścisłej, prawie 10-letniej współpracy na polu fizjoterapii i treningu motorycznego dr Bartosza Rutowicza – założyciela i właściciela Rehalab Academy oraz mgr Sebastiana Krawczyka – założyciela i właściciela Move for Health. Pracując na co dzień w gabinecie autorzy kursu cały czas poszukują nowych możliwości w zakresie usprawniania pacjentów ortopedycznych. Ciągle zadają sobie pytanie: jak wejść na wyższy poziom jeśli chodzi o efekt pracy? Zauważyli, że bardzo duże rezerwy pacjenta ortopedycznego mogą być uwolnione poprzez mądry, precyzyjnie zaplanowany trening po-rehabilitacyjny.

Dr Bartosz Rutowicz“Generalizując, poziom fizjoterapii jest na bardzo wysokim poziomie. Stosowane przez terapeutów metody i techniki są dopracowane niemal do perfekcji. W takim razie nasuwa się pytanie: gdzie szukać jeszcze większych możliwości dotyczących poprawy efektów leczenia pacjenta ortopedycznego? Według mnie, w zakresie treningu. Uważam, że my jako fizjoterapeuci nie posiadamy wystarczającej wiedzy w tej dziedzinie. Konieczna jest potrzeba kształcenia się na tym polu, gdyż zaniedbania dotyczące tej sfery usprawniania spowalniają proces leczenia.”

Mgr Sebastian Krawczyk: “Cały czas trafia do mnie wielu pacjentów po operacjach kolan. Większość z nich, mimo oficjalnie zakończonego procesu leczenia, boryka się z bólem, brakiem pełnego zakresu ruchu i deficytem siły mięśniowej. Konsekwencją jest brak pełnej sprawności prowadzący nawet do rezygnacji z pasji, często związanych z uprawnianiem ulubionych aktywności fizycznych. Moje zawodowe doświadczenie potwierdza fakt, że większość urazów w obrębie kolana wymaga wzmocnienia efektów zabiegów terapeutycznych dobrze skrojonym treningiem. Taka ścieżka leczenia zapewnia przede wszystkim szybki powrót do zdrowia, aktywności fizycznej czy sportu zawodowego, dając jednocześnie długofalowe rezultaty. Nasza autorska koncepcja pracy z pacjentem sprawia, że pacjenci po zakończeniu leczenia są sprawni, silni, a przede wszystkim bardziej świadomi w zakresie roli i wpływu treningu na ich organizm”.

Bartosz Rutowicz dodaje: “Właśnie dlatego stworzyliśmy to szkolenie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby każdy absolwent tego kursu posiadał niezbędną wiedzę na temat planowania i prowadzenia procesu treningowego pacjenta ortopedycznego w następujących dysfunkcjach: „kolano skoczka”, „kolano biegacza”, konfliktu w stawie rzepkowo-udowym oraz po zabiegach chirurgicznych w stawie kolanowym (usunięcie fragmentu łąkotki – meniscektomia, szycie łąkotki oraz rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – ACL). Do chwili obecnej na przestrzeni ponad 10 lat, w kursach Rehalab Academy wzięło udział ponad 8500 fizjoterapeutów oraz lekarzy z całego świata. Dlatego gwarantuję wysoką jakość merytoryczną tego kursu. Zapraszam w imieniu swoim i Sebastiana.”

Tematyka, którą podejmiemy:

 • Jakie są wybrane ćwiczenia dobrane do konkretnej patologi stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego – ACL, usunięcie/szycie łąkotki, konflikt w stawie rzepkowo-udowym, “kolano biegacza”, “kolano skoczka”)?
 • Prawidłowa postawa ciała czy pozycja wyjściowa do ćwiczeń. Dlaczego jest ważna i jak powinna wyglądać?
 • Czy silny korpus lub tzw. stabilizacja centralna to podstawa czy uzupełnienie w treningu usprawniającym – nauka podstawowych ćwiczeń na mięśnie brzucha.
 • Czy trening na niestabilnym podłożu to podstawa czy składowa w treningu usprawniającym?
 • Czy ból to alarm z napisem STOP czy jednak sygnał i informacja?
 • Każde z prezentowanych ćwiczeń jest możliwe do wykonania bez lub z minimalną ilością sprzętu.
 • Planowanie rehabilitacji i treningu w oparciu o aktualny stan pacjenta, jego możliwości i ograniczenia ruchowe.

Szczegółowy program kursu:

Dzień I: 8:30 – 9:00 Wstęp. 9:00 – 9:45 Wykład anatomia. 9:45 – 10:00 Koncepcja kursu. 10:00 – 10:15 Przerwa kawowa. 10:15 – 10:30 Dlaczego tzw. baza jest istotna? Teoria. Wzorce ruchowe + siła mięśni brzucha i rola przepony. 10:30 – 12:00 Mięśnie tułowia – praktyka. Ćwiczenia oddechowe + ćwiczenia na mm. brzucha. 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa. 12:15 – 13.30 Martwy ciąg – praktyka. Ćwiczenia pomocnicze + nauka optymalnego wzorca ruchu. Różne warianty tego ćwiczenia. 13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa. 14:30 – 15:45 Przysiad – praktyka. Ćwiczenia pomocnicze + nauka wzorca ruchu. Różne warianty tego ćwiczenia. 15:45 – 16:00 Przerwa kawowa. 16:00 – 17:00 Wykrok – praktyka. Ćwiczenia pomocnicze + nauka wzorca ruchu + różne warianty.

Dzień II: 8:00 – 9:00 Patofizjologia dysfunkcji stawu kolanowego – teoria. 9:00 – 10:00 Konflikt w stawie rzepkowo-udowym i “kolano biegacza” – praktyka. 10:00 – 10:15 Przerwa kawowa. 10:15 – 12:00 Zabiegi chirurgiczne: rekonstrukcja ACL/ŁĄKOTKI – praktyka. 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa. 12:15 – 13:00 Rozgrzewka – praktyka: – wśród pacjentów z pełnym zakresem ruchu, – wśród pacjentów z ograniczeniem zakresu ruchu. 13:00 – 13:45 Stretch/rolowanie – praktyka. 13:45 – 14:00 Zakończenie szkolenia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Prowadzący:


Bartosz Rutowicz 

dr, mgr fizjoterapii,  PT, Rehalab Polska, Republika Czeska i Słowacja

 • założyciel Rehalab Academy
 • autor wszystkich prowadzonych kursów klinicznych
 • 14 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznymi oraz sportowcami
 • od 9 lat dzieli się swą wiedzą na prowadzonych szkoleniach
 • asystent w Katedrze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Informacje

Miejsce:Krynica-Zdrój
Instruktor:dr Bartosz Rutowicz
Terminy szkolenia:2020-09-22 - 2020-09-23
Cena:1200 zł

 

Zapisz się na szkolenie