Rehamax

Kurs adresowany jest do terapeutów Integracji Sensorycznej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych SI w zakresie:

  • Zwiększenia możliwości objęcia opieką większej grupy pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami SI.
  • Pogłębienia diagnozy klinicznej bazującej na obserwacji pacjenta podczas terapii.
  • Doskonalenia „pracy sobą”, rozwinięcia umiejętności lepszego modulowania się do potrzeb pacjenta.
  • Tworzenia lepszej relacji między terapeutą-pacjentem-opiekunem.
  • Rozwinięcia umiejętności tworzenia planów terapeutycznych.
  • Nabycia umiejętności tworzenia strategii ewaluacyjnej.

Maksymalna liczba uczestników: 20.

Ilość godzin: 50 godzin edukacyjnych.

Ramowy program kursu:

Liczba uczestników: 20

W warsztatach podział uczestników na 4 pięcioosobowe grupy.

Każda grupa wybiera lidera /w przypadku trudności z wyborem, lidera wybiera instruktor/

Rola lidera:

- koordynowanie pracy grupy

- czuwanie nad spójnością idei interwencji

- jest osobą pomocniczą podczas terapii prowadzonej indywidualnie przez pozostałych uczestników /należących do danej grupy/.

 

Pierwszy dzień /dzień instruktorski/

Zawiera:

- demonstracja terapii u czterech pacjentów

- omówienie diagnozy

- ustalenie planu terapii

- omówienie terapii

- wytyczenie celu funkcjonalnego

- test funkcjonalny

- tworzenie strategii wsparcia środowiskowego

 

Pacjent nr 1

9:00 - 9:30
            omówienie diagnozy, plan terapii, przygotowanie sali

9:30 -10:15
            demonstracja pracy z pacjentem 

10:15 -10:45
            omówienie terapii, ocena kliniczna, określenie celu funkcjonalnego, stworzenie testu funkcjonalnego

10:45 -11:00
           przerwa

 
Pacjent nr 2

 11:00-11:30
             omówienie diagnozy, plan terapii, przygotowanie sali

 11:30 -12:15
            demonstracja pracy z pacjentem 

12:15 -12:45
            omówienie terapii, ocena kliniczna, określenie celu funkcjonalnego, stworzenie testu funkcjonalnego

 12:45 -13:45
            przerwa obiadowa


 Pacjent nr 3

 13:45 -14:15
             omówienie diagnozy, plan terapii, przygotowanie sali

 14:15 -15:00
            demonstracja pracy z pacjentem

 15:00 -15:30
            omówienie terapii, ocena kliniczna, określenie celu funkcjonalnego, stworzenie testu funkcjonalnego

 15:30 -15:45
            przerwa

 

 Pacjent nr 4

 15:45 -16:15
            omówienie diagnozy, plan terapii, przygotowanie sali

 16:15 -17:00
            demonstracja pracy z pacjentem

 17:00 -17:30
            omówienie terapii, ocena kliniczna, określenie celu funkcjonalnego, stworzenie testu funkcjonalnego

 17:30 -18:00
            omawianie pacjentów w grupach

 
Dzień 2

 9:00 - 9:30
            1) wytyczenie celów terapeutycznych

            2) omówienie planu terapeutycznego

            3) przygotowanie sali

 9:30 - 10:15
            Praca z pacjentem 1 (terapeuta [1] + lider w asyście instruktora)

 10:15 - 10:45
            1) omówienie terapii

            2) ocena kliniczna dziecka

            3) tworzenie planu wsparcia środowiskowego

 10:45 - 11:00
            Przerwa kawowa

 11:00 - 11:30
            1) wytyczenie celów terapeutycznych

            2) omówienie planu terapeutycznego

            3) przygotowanie sali

 11:30 - 12:15
            Praca z pacjentem 2 (terapeuta [1] + lider w asyście instruktora)

 12:15 - 12:45
            1) omówienie terapii

            2) ocena kliniczna dziecka

            3) tworzenie planu wsparcia środowiskowego

 12:45 - 13:45
            Przerwa obiadowa

 13:45 - 14:15
            1) wytyczenie celów terapeutycznych

            2) omówienie planu terapeutycznego

            3) przygotowanie sali

 14:15 - 15:00
            Praca z pacjentem 3 (terapeuta [1] + lider w asyście instruktora)

 15:00 - 15:30
            1) omówienie terapii

            2) ocena kliniczna dziecka

            3) tworzenie planu wsparcia środowiskowego

 15:30 - 15:45
            Przerwa kawowa

 15:45 - 16:15
            1) wytyczenie celów terapeutycznych

            2) omówienie planu terapeutycznego

            3) przygotowanie sali

 16:15 - 17:00
            Praca z pacjentem 4 (terapeuta [1] + lider w asyście instruktora)

 17:00 - 17:30
            1) omówienie terapii

            2) ocena kliniczna dziecka

            3) tworzenie planu wsparcia środowiskowego

 17:30 - 18:00
            Omawianie pracy z pacjentem w grupach
 

Dzień 3, 4, 5 mają harmonogram godzinowy jak dzień 2, dochodzi do zmiany terapeuty w grupie

Zajęcia realizowane są w trybie wykładowo-warsztatowym i praktycznym na sali SI

Instruktor: Aleksandra Owczarz-Jankowska

Magister fizjoterapii, certyfikowany instruktor SI, terapeuta NDT Bobath, terapeuta PNF.

Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia, a także zajęcia akademickie mające na celu rozwijać kompetencje i umiejętności przygotowujące do pracy terapeutycznej różnych specjalistów w zakresie Integracji Sensorycznej.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i niemowlakami. Swoją pracę koncentruje zarówno wokół obszarów diagnostycznych jak i terapeutycznych. W działaniach terapeutycznych łączy poznane podejścia terapeutyczne dostosowując je do potrzeb i stanu pacjenta.

Informacje

Miejsce:Pruszków k/Warszawy
Instruktor:Aleksandra Owczarz-Jankowska
Terminy szkolenia:2024-07-01 - 2024-07-05
Cena:3500 zł

 

Zapisz się na szkolenie