Rehamax

Kurs dla: fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, osteopatów, masażystów, terapeutów zajęciowych, studentów fizjoterapii i medycyny (ukończony 2 rok studiów).

Szkolenie bazuje na doskonaleniu wiedzy z zakresu anatomii opisowej, topograficznej i palpacji jamy brzusznej dla precyzyjnej diagnostyki oraz aplikacji poznanych technik w obrębie konkretnych narządów wewnętrznych jamy brzusznej, klatki piersiowej oraz miednicy mniejszej. Każda ze struktur wewnętrznych omawiana będzie zarówno w kontekście semiotyki jak i powiązań mechanicznych, naczyniowych oraz neurologicznych z resztą ciała pacjenta, co pozwoli na zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi układami ludzkiego organizmu. Zaprezentowany protokół diagnostyczny, wykorzystanie odruchów viscero-somatycznych i somato-visceralnych jak i liczne przypadki kliniczne pozwolą zintegrować zdobytą wiedzę z podejściem strukturalnym, funkcjonalnym, czaszkowo-krzyżowym jak                 i biopsychospołecznym. Wiedza zdobyta w takcie szklenia może być bez problemu wykorzystana w praktyce gabinetowej i pozwoli na holistyczne spojrzenie na problem pacjenta.

 

Cykl szkoleniowy składa się z 3-dniowego kursu intensywnego (24 godziny zegarowe). 

Uczestnicy otrzymują: • profesjonalnie opracowany skrypt • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych • certyfikat ukończenia kursu. 

Tematy objęte programem kursu:

1. Diagnostyka różnicowa, semiotyka oraz czerwone flagi.

2. Protokół diagnostyczny oraz wzajemne relacje mechaniczne, funkcjonalne, cranio-sacralne i biopsychospołeczne. Ocena funkcjonalna z wykorzystaniem „nasłuchu”, testów indukcji, oceny wiskoelastyczności, tekstury, asymetrii, restrykcji oraz tkliwości tkanek.

3. Odruch viscero-somatyczny i somato-visceralny.

4. Autonomiczny układ nerwowy.

5. Układ limfatyczny.

6. Koncept przepon. Omówienie przepony oddechowej w relacji z nerwem przeponowym i możliwe reperkusje strukturalne w obrębie m. pochyłego przedniego, C3/C4/C5, I żebra oraz przejścia C/TH.

7. Semiotyka, diagnostyka funkcjonalna, wzajemne relacje mechaniczne, naczyniowe oraz neurologiczne. Klinika i integracja oraz techniki dla:

 • Narządy wewnętrzne klatki piersiowej.
 • Przełyk.
 • Żołądek.
 • Dwunastnica.
 • Jelito cienkie.
 • Jelito grube.
 • Wątroba.
 • Drogi żółciowe.
 • Śledziona.
 • Trzustka.
 • Nerki i moczowody.
 • Narządy miednicy mniejszej: pęcherz moczowy, macica.

 

Informacje

Miejsce:Rzeszów
Instruktor:Rafał Marciniak D.O. MT
Terminy szkolenia:2024-11-07 - 2024-11-09
Cena:1950 zł

 

Zapisz się na szkolenie

Zobacz także

5-7 września 2024
Kurs Terapia wisceralna w ujęciu klinicznym. Integracja strukturalna, funkcjonalna oraz czaszkowo-krzyżowa.

Kurs Terapia wisceralna w ujęciu klinicznym. Integracja strukturalna, funkcjonalna oraz czaszkowo-krzyżowa Kraków 2024