Rehamax

Kurs adresowany jest do certyfikowanych terapeutów NDT – Bobath, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat oceny niemowlaka i dziecka przedwcześnie urodzonego.

Kurs obejmuje 12 dni szkoleniowych.

INSTRUKTOR: Athina Georgiadou, NDT Bobath Senior Instructor z zespołem

Druskienniki, Litwa  Popularny kurort położony w odległości 200 km od Białegostoku.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim i tłumaczony na język polski. Materiały szkoleniowe opracowane zostały w języku polskim.

Kurs przeznaczony jest dla: fizjoterapeuci, którzy legitymują się dyplomem fizjoterapeuty, mgr. rehabilitacji ruchowej, logopedzi, terapeuci zajęciowi, a także ukończyli kurs podstawowy NDT Bobath.

Uczestnikami kursu mogą być rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowych, logopedzi oraz lekarze, którzy ukończyli kurs podstawowy NDT-Bobath. Kurs jest organizowany zgodne z wytycznymi EBTA określonymi w aktualnym Minimum Stardards. Uczestnicy otrzymują certyfikat EBTA (European Bobath Tutors Association). 

Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii niemowląt i małych dzieci.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane są między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

  Zagadnienia objęte programem kursu:

  • zasady leczenia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT-Bobath;
  • różnice pomiędzy prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem niemowlęcia oraz wcześniaka;
  • informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz wcześniaka pod katem neurologicznym, behawioralnym i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/;
  • kryteria interwencji terapeutycznej;
  • współczesne poglądy na temat wczesnego leczenia;
  • pielęgnacji;
  • formy interwencji – demonstracje;
  • różne przykłady interwencji terapeutycznych – analiza przypadku – video;
  • wspomagania stosowane w terapii małego dziecka – na zdjęciach praktycznych;

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

Informacje

Miejsce:Druskienniki, Litwa
Instruktor: Athina Georgiadou, Nikolas Yfantis
Terminy szkolenia:2024-11-06 - 2024-11-18
Cena:8000 zł

 

Zapisz się na szkolenie